PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekt dot. działek w sejmie

  • PAP    20 listopada 2013 - 08:09
Projekt dot. działek w sejmie

- Projekty ustaw o ogrodach działkowych, poselskie projekty zmian w kodeksie karnym, poprawki Senatu do ustawy o izolacji groźnych zabójców już po odbyciu przez nich kary - to niektóre punkty rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Sejmu.
Głosowanie ws. ustawy o ogrodach działkowych zaplanowano na piątek.

Sejm od kilku miesięcy pracuje nad nowym prawem działkowym, którego poprawienie nakazał w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny. Termin dany posłom przez TK mija w styczniu 2014 r. Komisje pracują nad czterema projektami, ale wiodącym jest projekt obywatelski, przygotowany przez Polski Związek Działkowców. W dotychczasowych pracach jednym z najpoważniejszych problemów była kwestia uwłaszczenia działkowców.

Czytaj też: Będzie kompromis ws. ogrodów działkowych?

W ubiegły piątek z przedstawicielami działkowców spotkał się premier Donald Tusk. Po spotkaniu ogłoszono, że doszło do kompromisu i kwestia uwłaszczenia uregulowana zostanie w odrębnej ustawie. Według premiera jest szansa, iż projekt ustawy ratujący ogrody działkowe będzie kompromisowy i satysfakcjonujący wszystkie strony.

W Polsce jest 4600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Powierzchnia ogrodów zajmuje 43 tys. ha. 90 proc. ogrodów działkowych znajduje się w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42 proc.) i renciści (11 proc.).

Sejm zajmie się sprawozdaniem komisji dotyczącym projektów ustaw o ogrodach działkowych w środę.

Na czwartek w Sejmie zaplanowano debatę nad rządowym projektem zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jego celem jest stworzenie ram prawnych, które będą stanowić podstawę do wdrażania programów operacyjnych służących do realizacji polityki spójności w latach 2014-2020. Posłowie rozpatrzą też m.in. projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, nowelizację ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-13 oraz projekt zmian kodeksu wyborczego autorstwa SLD. Wprowadza on m.in. zakaz kampanii wyborczej na terenie kościołów oraz innych związków wyznaniowych.

W porządku czwartkowych obrad Sejmu są także projekty zmian w kodeksie karnym autorstwa klubów PO i SLD. Projekty dotyczą wydłużenia terminu przedawnienia ścigania przestępstw seksualnych popełnionych wobec dzieci. Z kolei projekt nowelizacji kodeksu karnego autorstwa klubu Solidarnej Polski, który również będzie procedowany w czwartek, rozszerza katalog czynów niepodlegających instytucji zatarcia skazania o zbrodnię zabójstwa.

Posłowie zajmą się także w czwartek senackimi poprawkami do ustawy dotyczącej izolacji groźnych zabójców już po odbyciu przez nich kary. Najważniejsza z nich ogranicza grupę więźniów podlegających pod te przepisy do tych, którzy odbywają karę w tzw. systemie terapeutycznym. Pozostałe poprawki Senatu m.in. doprecyzowują zasady postępowania przed sądem w sprawach dotyczących umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (ma on powstać na mocy tej ustawy), a także uściślają warunki stosowania w nim przymusu bezpośredniego.

W piątek posłowie zapoznają się z informacją resortu edukacji na temat zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty od 1 września opłaty rodziców za przedszkole nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę powyżej pięciu godzin, które są bezpłatne. Wcześniej wysokość opłat za każdą dodatkową godzinę gminy ustalały same; w Warszawie było to 3 zł.

Wprowadzając przedszkola "za złotówkę" zlikwidowano w nich płatne zajęcia dodatkowe. Wywołało to niezadowolenie części rodziców.

Od września MEN informuje, że środki, jakie samorządy dostały z budżetu państwa w formie dotacji wystarczą, by zrekompensować im ubytek wpływów po obniżeniu opłat wnoszonych przez rodziców, mogą też posłużyć rozwojowi edukacji przedszkolnej, w tym organizacji zajęć dodatkowych. Jednocześnie resort podkreśla, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od września za dodatkowe zajęcia nie można pobierać opłat od rodziców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.