• PARTNERZY PORTALU

Projekt dot. spółek kolejowych do uzgodnień

Jest gotowy projekt ustawy, który umożliwia upadłość kolejowych spółek przewozowych. Jak poinformował rzecznik resortu transportu Mikołaj Karpiński, projekt trafił już do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i do uzgodnień międzyresortowych.
Projekt dot. spółek kolejowych do uzgodnień

Jak dodał we wtorkowej rozmowie, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma zaopiniować projekt.

Propozycja zmiany przepisów dotyczy: PKP Intercity, PKP Cargo czy Przewozy Regionalne. Spółki utworzono na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP z 2000 r. - w myśl prawa upadłościowego i naprawczego nie można ogłosić ich upadłości.

Czytaj też:  Kolejowe spółki będą mogły ogłosić upadłość

Skierowany do uzgodnień międzyresortowych projekt zakłada wyłączenie kolejowych spółek przewozowych z zakazu ogłaszania upadłości. Wnioskodawcy przypominają, w uzasadnieniu do projektu, że obowiązujące w Polsce prawo jest niezgodnie z przepisami unijnymi. Według Brukseli przyznają one przedsiębiorstwom kolejowym nieograniczone gwarancje państwowe. "Celem proponowanej zmiany (...) jest usunięcie w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Projektodawcy przewidzieli też, że zarządca spółki w upadłości lub syndyk będzie mógł prowadzić działalność przewozową jeszcze maksymalnie przez sześć miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Chodzi o to, by pasażerowie nie zostali nagle z dnia na dzień, pozbawieni możliwości transportu. Jednocześnie zarządca lub syndyk będzie podlegał tym samym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jak wszyscy przewoźnicy.

W projekcie założono, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, jednak w przypadku przewoźników osobowych zaproponowano dwunastomiesięcznie vacatio legis. "Trudna sytuacja na rynku kolejowych przewozów osób (...) powoduje konieczność przesunięcia w czasie wejścia w życie przepisów ustawy w stosunku do spółek realizujących te przewozy" - czytamy w uzasadnieniu. Zwrócono także uwagę, że przewoźnicy osobowi, których będzie dotyczyć ustawa, w pierwszym połowie 2012 r. mieli 50,3-proc. udział w rynku, pod względem liczby przewiezionych pasażerów.

W przypadku przewoźnika towarowego PKP Cargo ryzyko upadłości jest małe - spółka planuje mieć ok. 300 mln zł zysku netto za 2012 rok, po trzech kwartałach ubiegłego roku zysk netto spółki wyniósł 205 mln zł. W 2011 r. przewoźnik zarobił prawie 400 mln zł, a w 2010 r. zysk sięgnął prawie 62 mln zł. W tym roku spółka ma zadebiutować na giełdzie.

O wiele gorsza jest sytuacja przewoźników pasażerskich - PKP Intercity i Przewozów Regionalnych. Wprawdzie PKP Intercity po trzech kwartałach 2012 r. zanotowało ok. 29,4 mln zł zysku, to plan zarządu na zeszły rok zakłada raczej stratę do 20 mln zł. W 2011 r. strata netto przekroczyła 22,4 mln zł, a w 2010 r. - 136,2 mln zł. Strata Przewozów Regionalnych w 2011 r. to 52,7 mln zł, w 2010 r. - 169,6 mln zł, a w 2009 r. sięgnęła 296,3 mln zł.

"Koniecznie jest uzyskanie czasu dla przedsiębiorstw kolejowych na przygotowanie się i wdrożenie rozwiązań przeciwdziałającym negatywnym skutkom ewentualnego ogłoszenia ich upadłości. Dlatego zaproponowano dwunastomiesięczne vacatio legis wejścia w życie ustawy w stosunku do spółek wykonujących przewozy osób" - napisano w uzasadnieniu.

Prace nad zmianą przepisów toczyły się dotąd szybko. O tym, że ministerstwo transportu pracuje nad zmianą prawa, która umożliwiałaby upadłość kolejowych spółek przewozowych szef tego resortu Sławomir Nowak poinformował pod koniec października ub.r. Natomiast założenia do projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym rząd przyjął już 20 listopada ub.r.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE