PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekt założeń ws. zbiórek przyjęty

  • PAP    2 stycznia 2013 - 18:59
Projekt założeń ws. zbiórek przyjęty

Rząd przyjął projekt założeń do ustawy o zbiórkach publicznych. W myśl nowych przepisów zbiórką będzie tylko zbieranie pieniędzy do puszki od anonimowych darczyńców; organizatorzy zbiórek nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie, wystarczy zgłoszenie w urzędzie.
Jak poinformowało w środę Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych, które przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Założenia będą punktem wyjścia do prac nad projektem ustawy.

Początkowo MAC zamierzało uregulować niektóre przepisy dotyczące zbiórek publicznych przy okazji nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Wywołało to jednak protest organizacji pozarządowych, które obawiały się, że zaproponowane przez MAC zmiany, m.in. wprowadzenie do ustawy o zbiórkach publicznych zbiórek prowadzonych drogą elektroniczną zablokuje ten sposób pomocy.

Czytaj też:  Rząd o zbiórkach publicznych 2 stycznia

Ostatecznie resort wycofał większość swoich propozycji, przeniesiono tylko nadzór nad zbiórkami z MSW do MAC, zaś szef resortu Michał Boni zaproponował przedstawicielom organizacji pozarządowych współpracę przy przygotowaniu nowej ustawy, której podstawowym celem jest liberalizacja zasad przeprowadzania zbiórek publicznych: państwo zamiast kontrolować ma tworzyć podstawy prawne do ich przejrzystego przeprowadzania.

Obecnie to, czy zbiórka publiczna się odbędzie, zależy od zgody administracji. Po zmianie ustawy wystarczy zgłoszenie informacji o zbiórce.

Zgodnie z założeniami obowiązek zgłoszenia będzie tylko w przypadku zbiórki publicznej rozumianej jako zbieranie ofiar w gotówce i naturze, przeprowadzanej w miejscu publicznym, czyli bez możliwości kontrolowania przepływu środków pieniężnych lub darów (chodzi o datki i rzeczy zbierane do puszek, skarbonek, koszy - na ulicy, w parku, na cmentarzu, a także za zgodą właściciela w restauracjach, szkołach, zakładach pracy, itp.).

Czytaj też: Zbiórki publiczne do konsultacji

Zgłoszenie oraz sprawozdanie z przebiegu zbiorki będą umieszczane na ogólnopolskim portalu internetowym, udostępnionym przez MAC. Każdy obywatel będzie mógł szybko i łatwo uzyskać informację o jej celach, efektach oraz rozdysponowaniu zebranych darów lub datków. Dokumenty będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, będą one publikowane na portalu przez pięć lat.

Podmioty prowadzące zbiórkę publiczną będą musiały przygotować dwa rodzaje sprawozdań: z przeprowadzonej zbiórki z podaniem wysokości i rodzaju zebranych środków lub darów oraz ze sposobu ich rozdysponowania. W przypadku zbiórek publicznych trwających dłużej niż rok obowiązkowe będzie rozliczanie się z zebranych środków przynajmniej raz na pół roku, a ze sposobu ich rozdysponowania co najmniej raz na rok.

Nie będzie obowiązku zgłoszeniowego i sprawozdawczego w przypadku takich form zbierania ofiar, które umożliwiają zidentyfikowanie darczyńcy oraz drogi przepływu pieniędzy lub darów, czyli np. przelewów na konta, wpłat na konto on-line, wpłat za pomocą sms-ów charytatywnych. Pozyskane w ten sposób środki są ewidencjonowane i dostępne dla instytucji kontrolnych. Obowiązek zgłoszeniowy i sprawozdawczy nie obejmie też zbierania ofiar, które ma polegać na publikowaniu w mediach i internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto lub przesyłanie sms-ów na określony numer.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.