PARTNER PORTALU
  • BGK

Przedstawiono Program dla Śląska [Zobacz relację]

  • AW,JS,pap    21 grudnia 2017 - 18:17
Przedstawiono Program dla Śląska [Zobacz relację]
Przedstawienie Programu dla Śląska (fot. facebook PTWP)

- Powstrzymanie rozlewnia się metropolii, rewitalizacja oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskich - to tylko niektóre cele Programu dla Ślaska w kontekście poprawy warunków rozwojowych miast regionu.
Prezentacja tego ważnego dla regionu dokumentu odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W wydarzeniu biorą udział: premier Mateusz Morawiecki, Jerzy Kwieciński - wiceminister rozwoju, Grzegorz Tobiszowski - wiceminister energii , Stanisław Szwed - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej,  Jarosław Wieczorek- wojewoda śląski , Paweł Borys-prezes Polskiego Funduszu Rozwoju a także Piotr Duda- przewodniczący NSZZ "Solidarności" i Dominik Kolorz - przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarności".

 Obecni byli też samorządowcy i posłowie.

 

- Program dla Śląska, a właściwie dla województwa śląskiego, bo obejmuje też Ziemię Częstochowską i region bielski, leży mi szczególnie na sercu – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wzmocnienie funkcji metropolitalnych Konurbacji Górnośląskiej, niwelowanie różnic rozwojowych, prowadzenie skutecznej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zapobieganie i niwelowanie negatywnych zjawisk, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym, pobudzanie rozwoju w miastach średnich, współpraca w układach funkcjonalnych, poprawa dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego w regionie, poprawa sektora mieszkalnictwo, wzrost dostępności opieki zdrowotnej – to najważniejsze założenia Programu dla Śląska w dziale „Budowanie silnej pozycji Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej oraz aktywacja potencjału.

Program dla Śląska liczy obecnie 70 zadań o wartości 40 mld zł.  

- Zainwestowanych zostanie około 40 mld zł. To wysiłek budżetowy, przesuniecie pewnych środków unijnych, wysiłek też przedsiębiorców - mówił Mateusz Morawiecki.

Inwestycje drogowe i kolejowe również wpisano do Programu dla Śląska.

- Śląsk jest przykładem wielkiej transformacji. Nasz program zawiera 6 osi programowych. Jedna z nich dotyczy ludzi, przekwalifikowania, szkół branżowych, nowych branż - kontynuował premier. - Wierzymy w przedsiębiorczość Górnego Śląska.

- Nie możemy i nie chcemy zostawić ziemi województwa śląskiego samej sobie i dlatego ten program, który ucieraliśmy w bardzo dużym wysiłku, razem z naszymi partnerami społecznymi - mówił  Morawiecki.

Szef rządu dodał, że szczególnie cieszy go to, że Program został przygotowany w porozumieniu ze związkami zawodowymi, przede wszystkim NSZZ "Solidarność".

- Dzisiejszy Program dla Śląska to nowa jakość. To przykład dla strony społecznej dla całego kraju –że można inaczej, można wyjść poza spory i stworzyć zrównoważony kontrakt – mówił Piotr Duda. - To pierwszy program dla mieszkańców Śląska przygotowany przez mieszkańców Śląska - dodał.×
KOMENTARZE (1)

  • hajer, 2017-12-22 14:22:03

    Bzdury! Takich programów było wiele. Może ten przyniesie jakieś efekty. No, ale jak związkowcy zabierają się za to, to różnie może być...