PARTNER PORTALU
  • BGK

Przedszkolna stołówka w trybunale

  • GK    23 października 2012 - 09:43
Przedszkolna stołówka w trybunale

Trybunał Konstytucyjny 30 października orzeknie, czy gmina ma obowiązek pokrywania kosztów utrzymania stołówki przedszkolnej, w tym wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń, w ramach świadczonych usług ponad podstawy programowe.
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Twardogórze dotyczący zasad ustalania odpłatności za przedszkole. Sędziowie orzekną, czy – jak twierdzi Rada Miejska w Twardogórze – art. 67a ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Artykuł ten nakłada na gminę obowiązek pokrywania kosztów utrzymania stołówki przedszkolnej, w tym wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń, w ramach świadczonych usług ponad podstawy programowe.

Niejasność art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz brak określenia przez ustawodawcę relacji pomiędzy art. 67a i art. 14 ust 5 tej ustawy, powoduje z jednej strony, że zgodnie z art. 67a w związku z art. 3 pkt l ustawy gmina nie może ustanawiać i pobierać opłat za żywienie dzieci w przedszkolu publicznym w ramach świadczeń ponadprogramowych i koszty z tym związane musi ponosić sama.

Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 14 ust 5 w związku z art. 6 pkt 1 tejże ustawy opłaty takie gmina może ustanawiać i pobierać, co zdaniem wnioskodawcy jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa.

W ocenie rady Twardogóry kwestionowany przepis stoi również w sprzeczności z zasadą samodzielności finansowej gmin, czyli adekwatności udziału gminy w dochodach publicznych do nakładanych na gminę zadań, wyrażoną w art. 167 ust 1 i 4 konstytucji. Wątpliwy jest przede wszystkim publiczny charakter tego zadania, jako zadania własnego gminy, bądź zadania zleconego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.