Przedszkolna stołówka w trybunale

Trybunał Konstytucyjny 30 października orzeknie, czy gmina ma obowiązek pokrywania kosztów utrzymania stołówki przedszkolnej, w tym wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń, w ramach świadczonych usług ponad podstawy programowe.
Przedszkolna stołówka w trybunale
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Twardogórze dotyczący zasad ustalania odpłatności za przedszkole. Sędziowie orzekną, czy – jak twierdzi Rada Miejska w Twardogórze – art. 67a ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Artykuł ten nakłada na gminę obowiązek pokrywania kosztów utrzymania stołówki przedszkolnej, w tym wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń, w ramach świadczonych usług ponad podstawy programowe.

Niejasność art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz brak określenia przez ustawodawcę relacji pomiędzy art. 67a i art. 14 ust 5 tej ustawy, powoduje z jednej strony, że zgodnie z art. 67a w związku z art. 3 pkt l ustawy gmina nie może ustanawiać i pobierać opłat za żywienie dzieci w przedszkolu publicznym w ramach świadczeń ponadprogramowych i koszty z tym związane musi ponosić sama.

Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 14 ust 5 w związku z art. 6 pkt 1 tejże ustawy opłaty takie gmina może ustanawiać i pobierać, co zdaniem wnioskodawcy jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa.

W ocenie rady Twardogóry kwestionowany przepis stoi również w sprzeczności z zasadą samodzielności finansowej gmin, czyli adekwatności udziału gminy w dochodach publicznych do nakładanych na gminę zadań, wyrażoną w art. 167 ust 1 i 4 konstytucji. Wątpliwy jest przede wszystkim publiczny charakter tego zadania, jako zadania własnego gminy, bądź zadania zleconego. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU