PARTNER PORTALU
  • BGK

Przepisy środowiskowe są zbyt swobodnie interpretowane

  • wnp.pl (JM)    1 marca 2010 - 10:59

Obowiązujące przepisy obejmują swoim zakresem wszystkie elementy środowiska, mają jednak szereg wad i niedoskonałości - uważa Zdzisław Miądowicz, prezes Comprojekt ZM, Fojud Holding.
Jego zdaniem, podstawowe zastrzeżenie budzi możliwość daleko idących swobód interpretacyjnych, co wykorzystywane jest przez urzędników mających podejmować decyzje o kompletności przedłożonej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

- Często spotykamy się ze znacznymi różnicami w interpretacji tych samych zapisów ustawowych przez analogiczne urzędy w różnych częściach Polski - mówi Zdzisław Miądowicz. - Problemem są też częste zmiany przepisów, w których następują delegacje do rozporządzeń wykonawczych ukazujących się ze zbyt dużym opóźnieniem, a to znowu prowadzi do niejednoznaczności urzędniczych rozstrzygnięć.

Zdaniem Zdzisława Miądowicza, jednym z najbardziej dokuczliwych zapisów może być art. 66 ust. 2 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

- Zapis ten jest interpretowany kategorycznie, zwłaszcza przez GDDKiA, skłaniając do przeprowadzania często całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej, nawet w sytuacji przebudowy istniejącej drogi bez zmiany linii rozgraniczających pasa drogowego - wyjaśnia prezes Miądowicz.

Jak wskazuje nasz rozmówca, fragment ten, w połączeniu z zapisem art. 66, ust. 9 tej samej ustawy, jest często wykorzystywany przez organizacje ekologiczne do wymuszenia zaprojektowania i wykonania przejść dla zwierząt, od płazów i gadów poczynając, a na dużej zwierzynie łownej kończąc.

- Tego typu inwestycje muszą być realizowane niezależnie czy jest to racjonalne i konieczne, czy nie - uważa prezes Miądowicz. - Najczęściej wykonuje się więc zbyt dużą ich ilość, co wpływa na wzrost kosztów oraz wydłuża czas realizacji przedsięwzięć.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.