PARTNER PORTALU
  • BGK

Przewóz osób zmarłych to obowiązek samorządu

  • AT    4 marca 2014 - 19:40
Przewóz osób zmarłych to obowiązek samorządu

- Przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscu publicznym jest zadaniem powiatu, który zobowiązany jest również do sfinansowania tego zadania - informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
W powiecie brodnickim przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych finansowany jest obecnie przez prokuraturę. Powstały jednak wątpliwości co do podmiotów odpowiedzialnych za organizację tego transportu, a co za tym idzie, również źródeł jego finansowania.

- Czy zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzu i chowaniu zmarłych jeżeli powiat ma obowiązek organizowania przewozu, czy jest to równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za przewóz osób zmarłych lub zabitych w miejscu publicznym? Jeżeli powiat nie musi płacić za przewóz, to kto powinien zapłacić? - zastanawiało się starostwo Starostwo Powiatowe w Brodnicy.

W odpowiedzi  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poinformowało, że W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustawodawca sformułował obowiązek transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

- Transport ten organizowany jest na wniosek właściwego organu przed pochowaniem zwłok. Realizacja tego zadania została powierzona powiatowi, co wynika expressis verbis z treści analizowanego art. 13 u.c.ch.z. - „organizowanie tego przewozu należy do zadań powiatu” Powyższe zadanie ma charakter obligatoryjny i zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieści się w ramach zadań własnych powiatu - podaje resort.

Ustawodawca nałożył na powiat zapewnienie realizacji obowiązku transportu zwłok, bez wskazywania możliwych form wykonania tego zadania.

- Zasadne jest zatem przyjąć, że transport taki może być wykonywany bezpośrednio przez powiat jeżeli dysponuje on odpowiednimi możliwościami technicznymi i organizacyjnymi, jak również przez inne podmioty wybrane przez powiat. W tym drugim przypadku niezbędnym jest przeprowadzenie jednej z procedur określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych . Jak wskazuje praktyka, drugie rozwiązanie jest często stosowane. Podkreślić należy, że wybór drugiego rozwiązania nie zwalnia powiatu z ustawowego obowiązku. Innymi słowy, odpowiedzialność za wykonanie omawianego zadania spoczywa na powiecie. Mając na uwadze, że jest to zadanie własne powiatu, to powiat zobowiązany jest również do zapewnienia źródeł finansowania tego zadania - wyjaśnia ministerstwo.

Jednak - jak tłumaczy MAC - w sytuacji, kiedy inny podmiot z własnych środków, bez umowy z powiatem zapewnia realizację omawianego zadania, to nie można przyjąć, że obowiązek zorganizowania transportu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych jest wykonywany przez powiat. Niezbędna jest tu bowiem inicjatywa powiatu do formalnego zapewnienia realizacji omawianego zadania.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.