PARTNER PORTALU
  • BGK

Przez spis powszechny problem z funduszem sołeckim

  • AW    16 lipca 2012 - 18:00
Przez spis powszechny problem z funduszem sołeckim

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich złożyło do premiera skargę na działania prezesa GUS dotyczące niepodawania informacji o liczbie ludności gmin. Gminy mogą mieć problem z wyliczaniem kwoty bazowej funduszu sołeckiego.
Zarząd SLLGO skierował do Prezesa Rady Ministrów skargę na działanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W skardze zwraca uwagę, iż trudno zaakceptować stan, w którym gminy będą musiały posługiwać się danymi przybliżonymi dotyczącymi liczby mieszkańców i działać w niepewności co do rzeczywistej kwoty funduszu sołeckiego.

Stowarzyszenie przypomina, że ustawa o funduszu sołeckim nakłada na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek przekazania sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo do 31 lipca.

Aby wyliczyć kwotę funduszu sołeckiego potrzebna jest m.in. znajomość kwoty bazowej dla gminy. W 2012 roku kwota bazowa obliczana jest poprzez: dzielenie wykonanych dochodów bieżących gminy z 2011 r. przez ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego liczbę mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na 31 grudnia 2011 r.

W 2012 roku w związku z obliczeniami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie opublikował liczby mieszkańców gmin na dzień 31 grudnia 2011 r.

GUS tłumaczy przesunięcie terminu publikacji danych ze względu na przeprowadzenie spisu ludności w ubiegłym roku. W związku z tym proponuje, aby dla wyliczania wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r., i wyliczone w ten sposób wielkości/środki uznać za tymczasowe do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.

Z kolei SLLGO zwracamy uwagę, iż propozycja GUS może być źródłem istotnych problemów dla gmin.

- Kwota bazowa nie może bowiem być tymczasowa i podlegać korygowaniu w nieokreślonym terminie i  trybie, szczególnie po przekazaniu przez gminy informacji o wysokości funduszu sołeckiego i podjęciu przez mieszkańców decyzji o przedsięwzięciach finansowanych z funduszu. Kwota bazowa musi być wyliczona w oparciu o jednoznacznie określone dane, bez korekty, która wstecznie jest niemożliwa - tłumaczą przedstawiciele stowarzyszenia.

Czytaj też: RIO na straży stabilności funduszu sołeckiego 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.