PARTNER PORTALU
  • BGK

Przyjęli budżet na 2011

  • AZA    14 stycznia 2011 - 19:28
Przyjęli budżet na 2011

Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego przyjął budżet na 2011 r. Wydatki województwa wyniosą w tym roku 1,5 mld zł.
Dochody województwa oszacowano na poziomie 1,3 mld zł mld zł. Wydatki wynosić będą 1,5 mld zł. Budżet jest równoważony przychodami w kwocie ok. 233 mln zł. Ich źródło to spłata rat pożyczek przez zakłady opieki zdrowotnej w wysokości ok. 18 mln zł, nadwyżka budżetowa – ok. 35 mln zł oraz środki kredytowe w wysokości 180 mln zł.

Projekt budżetu zawiera również rozchody, gdyż w latach poprzednich zostały zaciągnięte kredyty, m.in. na objęcie akcji GTL i na zadaszenie Stadionu Śląskiego czy na inwestycje drogowe. W bieżącym roku stanowią one prawie 34 mln zł.

- Do głównych priorytetów zaliczyć można kontynuację prac przy zadaszeniu Stadionu Śląskiego, budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego, rozwój lotniska w Pyrzowicach oraz rozwój WPKiW. Duże znaczenie będą miały działania na rzecz rozwoju przewozów regionalnych - mówił podczas prezentacji projektu budżetu Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Największe wydatki będą przeznaczone na transport i łączność – 540,6 mln zł, kulturę – 188 mln zł, ochronę zdrowia – 57 mln zł, oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą – 138,1 mln zł.

W tym roku z projektu budżetu Województwa Śląskiego zarezerwowano ok. 10 mln zł na zakup elektrycznego autobusu szynowego. Na inwestycje drogowe w województwie czeka ok. 130,2 mln zł. Największa kwota, bo ok. 91 mln zł, będzie przeznaczona na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód”, odcinek Zabrze – Gliwice. Inwestycje w szpitalach prowadzonych przez Samorząd Województwa to ok. 46,2 mln zł. Największe zadania to rozbudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach – 12,6 mln zł oraz rozbudowa szpitalnego Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich – 11,6 mln zł.

Inwestycje w kulturze to ok. 59,8 mln zł., w ramach której aż 40,5 mln zł, zostanie przeznaczonych na budowę nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach w tym roku kosztować będzie budżet województwa ok. 9 mln zł.

W tym roku zakończy się modernizacja Stadionu Śląskiego. Na zadaszenie widowni oraz niezbędną infrastrukturę techniczną zapisano ok. 133,9 mln zł.

Jeśli chodzi o główne źródła dochodów, jakie uzyskuje Województwo Śląskie, na pierwszym miejscu wyróżnić należy dochody własne (bez subwencji i dotacji) planowane do uzyskania w 2011 roku w wysokości 745,1 mln zł, które stanowią 57 % ogólnych wpływów do budżetu województwa. Kolejnym głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, którą na 2011 rok planuje się w wysokości 204,1 mln zł. Składa się ona z części: oświatowej (114,5 mln zł), wyrównawczej (79,5 mln zł) i regionalnej (10,2 mln zł) i stanowi ogółem 15,6 % dochodów budżetu województwa.

Trzecim i ostatnim źródłem dochodów budżetu własnego są dotacje celowe na zadania własne, które planuje się w tym roku w kwocie 284 mln zł, co stanowi około 22 % dochodów ogółem. Na tę kwotę składają się między innymi środki Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki na wkład krajowy z budżetu państwa do zadań realizowanych przez województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto planuje się uzyskać dochody na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93,2 mln zł – głównie na kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Pod względem dochodów województwo śląskie zajmuje trzecią lokatę, po woj. mazowieckim (2,8 mld zł) i dolnośląskim (1,3 mld zł). Na ostatnim miejscu jest województwo lubuskie z dochodami na poziomie 369 mln zł. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.