PARTNER PORTALU
  • BGK

Publiczna pomoc finansowa średnio zadowala klastry

  • GK    17 grudnia 2012 - 11:05

Według większości z 35 przebadanych klastrów, władze publiczne w średnim stopniu wspierają finansowo ich rozwój. Tylko osiem określa poziom tej pomocy jako wysoki.
W badaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012" wzięło udział 35 klastrów z całej Polski. Tylko w opinii ośmiu przedstawicieli badanych klastrów (23 proc.) wsparcie finansowe władz publicznych na ich rozwój jest wysokie.

Czytaj też: Kreatywne klastry motorem rozwoju miast

Uwzględniając porównanie klastrów funkcjonujących w różnych województwach stwierdzono, że klastry z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego oceniły wsparcie finansowe udzielone im przez władze publiczne wyżej niż w poprzedniej edycji badania, czyli w 2010 r.

Nieznacznie niżej oceniły tę pomoc klastry zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Znacznie lepiej natomiast niż w poprzedniej edycji badania oceniły poziom pomocy finansowej ze strony władz publicznych klastry z woj. mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Badanie pokazało, że typu aktywność władz publicznych została szczególnie doceniona przez klastry młode (1-3 lata na rynku) oraz klastry, które funkcjonują na rynku od czterech do sześciu lat. Z kolei klastry najstarsze oceniły wsparcie finansowe ze strony władz publicznych nieco niżej niż w poprzedniej edycji badania. (Wykres prezentujący wartości średnie i wartości benchmarków w zakresie wspierania finansowego rozwoju klastra przez władze publiczne w dziale multimedia.)

Jeśli chodzi o pomoc szkoleniowo-edukacyjną i organizacyjną, to sześć badanych klastrów (17 proc.) uznało, że władze publiczne nie zapewniają jej. Z kolei według 10 badanych klastrów (29 proc.) pomoc ta dostarczana jest na bardzo niskim poziomie. Tym samym wyniki te świadczą o dużym zróżnicowaniu potrzeb klastrów w zakresie usług szkoleniowo-edukacyjnych i organizacyjnych oraz zróżnicowanych relacjach samych klastrów z władzami samorządowymi.

Klastry młode (1-3 lata na rynku) znacznie wyżej oceniły pomoc szkoleniowo-edukacyjną i organizacyjną niż te najstarsze. Klastry z dłuższym stażem funkcjonowania na rynku bardziej krytycznie oceniły tego typu aktywność ze strony władz publicznej.

W porównaniu z poprzednią edycją badania, przedstawiciele klastrów z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego ocenili nieznacznie niżej udzieloną przez władze publiczne pomoc szkoleniowo-edukacyjną i organizacyjną.

Znacznie wyżej oceniły ją kalstry wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie, natomiast niżej - zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. Wyższe notowania tej formy pomocy publicznej odnotowano w woj. mazowieckim, lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim. (Wykres prezentujący ocenę pomocy szkoleniowo-edukacyjnej i organizacyjnej dla klastra, zapewnionej przez władze publiczne - porównanie wyników badań z 2010 oraz 2012 roku).

W kwestii promocji blisko połowa respondentów uważa, że władze rządowe/samorządowe w wysokim stopniu promują badane klastry, m.in. poprzez: zapraszanie na konferencje i ważne spotkania członków klastra w roli prelegentów, organizację wizyt delegacji w klastrze, promocję klastra w folderach promujących region i na stronach internetowych.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.