PARTNER PORTALU
  • BGK

Rachunki dochodów zostaną zlikwidowane

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    30 grudnia 2010 - 08:27

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych od 1 stycznia 2011 r. jednostka budżetowa będzie mogła przeznaczyć na dotychczasowe cele.
Jednostki budżetowe mają czas na likwidację rachunków dochodów własnych do 31 grudnia 2010 r. Obowiązek taki nakłada na nie art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Przepis stanowi, że utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach tylko do 31 grudnia 2010 r. Jednostki mają jednak problemy z postępowaniem ze środkami, które pozostaną na rachunku po 31 grudnia.

Na wątpliwości jednostek odpowiedziała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Wyjaśniła, że obowiązek likwidacji dotyczy tych rachunków dochodów własnych, które nie podlegają przekształceniu w nowe wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Jak wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, środki zgromadzone na rachunkach w 2010 r. (według stanu na koniec roku) muszą zostać przekazane na rachunek pomocniczy jednostki (depozytowy), a następnie można je wykorzystać na dotychczasowe cele. Z kolei środki z tytułu zapłaty należności, które wpłyną na rachunek dochodów własnych po 31 grudnia 2010 r., powinny być przekazane na rachunek bieżący jednostki budżetowej jako dochody – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.