PARTNER PORTALU
  • BGK

Rada gminy nie decyduje o rozkładzie jazdy prywatnych linii

  • pt    8 sierpnia 2016 - 13:23
Rada gminy nie decyduje o rozkładzie jazdy prywatnych linii

Zdaniem WSA nie jest uzasadnione ograniczanie działalności przewoźników, poprzez narzucanie im w drodze aktu prawa miejscowego konieczności uwzględniania we wszystkich liniach komunikacyjnych przystanków początkowych i końcowych (fot. www.ugk.pl)

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie przyznaje radnym kompetencji do ustalania przebiegu linii komunikacyjnych, w tym stanowienia, które z przystanków mają być określane jako przystanki początkowe lub końcowe – zadecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych (przelotowych, początkowych i końcowych) oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników na terenie miasta. W § 1 ust. 2 tej uchwały ustanowiono przystanki początkowe i końcowe na terenie miasta.

Wojewoda małopolski wniósł skargę do WSA, domagając się stwierdzenia nieważności części uchwały.

Zdaniem wojewody § 1 ust. 2 uchwały został podjęty z przekroczeniem delegacji ustawowej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym, która przyznaje radzie gminy kompetencje do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, czyli określania przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Organ nadzoru przytoczył treść art. 30-34 ustawy o publicznym transporcie drogowym, z których wynika, że to przedsiębiorca, po wcześniejszym uzgodnieniu, przedstawia proponowany rozkład jazdy, schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi, które zgodnie ze swoją kompetencją określa rada gminy.

W ocenie wojewody nie jest uzasadnione ograniczanie działalności przewoźników, poprzez narzucanie im w drodze aktu prawa miejscowego konieczności uwzględniania we wszystkich liniach komunikacyjnych przystanków początkowych i końcowych.

Po przeprowadzonej kontroli zaskarżonej części uchwały WSA doszedł do przekonania, że wniesiona skarga w całości zasługuje na uwzględnienie, bowiem zakwestionowany przez skarżącego przepis uchwały narusza prawo w stopniu istotnym.

O rozkładzie jazdy decyduje przedsiębiorca

Zdaniem WSA treść ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w sposób precyzyjny reguluje procedurę ustalania rozkładu jazdy wskazując, że proponowany rozkład jazdy przedstawia przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem o zamiarze wykonywania takiego przewozu.

Ustalając początek i koniec trasy wykonywanego przewozu, poprzez wskazanie który z przystanków jest przystankiem początkowym, a który końcowym, Rada Miasta Limanowa wykroczyła poza granice upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Jak dodał sąd, w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej w ustawie. Akty prawa miejscowego nie mogą wykraczać poza granice określone ustawowym upoważnieniem, a ich treść może być tylko wykonaniem przepisów ustawy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • ratio, 2016-08-08 18:00:01

    to znaczy, że rada gminy, odpowiedzialna za transport, nie ma narzędzi, żeby z tego zobowiązania się wywiązać... O komunikacji zbiorowej bowiem decyduje rynek, czyli Rychu jeździ tam, gdzie ma interes. chore!