PARTNER PORTALU
  • BGK

Rada Kołbaskowa zlikwidowała komisję inwestycji i promocji

  • przeclaw24.pl    4 stycznia 2012 - 09:27
Rada Kołbaskowa zlikwidowała komisję inwestycji i promocji

Po raz czternasty zebrała się rada gminy Kołbaskowo. Najważniejszym punktem w porządku dziennym było uchwalenie budżetu na rok 2012.
Po burzliwych, prawie trzygodzinnych obradach przyjęto uchwałę stosunkiem głosów 9-za/1-przeciw/4-wstrzymujących się. Radni przegłosowali także istotne zmiany w składach osobowych komisji oraz podjęli decyzję o likwidacji komisji inwestycji i promocji.

Na sesji przyjęto także uchwały o :
– zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023
– wyrażeniu zgodny na sprzedaż nieruchomości w Przylepie
– przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (farmy wiatrowe)
– Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012
– planie pracy rady gminy oraz planie pracy komisji

Jednogłośnie przyjęte zostały zmiany dotyczące składów osobowych wszystkich komisji rady gminy. Obecnie przy radzie działają :
– Komisja Rewizyjna w składzie – Zbigniew Szczuplak (przewod.), Grzegorz Smolicz, Żaneta Gąsowska, Sławomir Dzikowski, Lilianna Jeziorek, Dorota Krzywicka.
– Komisja Budżetowa w składzie – Mirosław Pasterski (wiceprzewod.), Edward Sroka, Zbigniew Szczuplak, Ryszard Wierzbicki, Małgorzata Jezierska, Sławomir Dzikowski, Dorota Trzebińska, Iwona Wierzbicka, Grzegorz Smolicz (przewod.)
– Komisja Gospodarcza w składzie – Dorota Trzebińska (przewod.), Apolonia Roszak, Artur Zubel, Mirosław Pasterski, Lilianna Jeziorek, Edward Sroka (wiceprzewod.), Anna Sypniewska.
– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie – Iwona Wierzbicka (przewod.), Anna Sypniewska, Żaneta Gąsowska, Apolonia Roszak, Dorota Krzywicka, Małgorzata Jezierska (wiceprzewod.), Artur Zubel. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.