Rada Kołbaskowa zlikwidowała komisję inwestycji i promocji

  • przeclaw24.pl
  • 04-01-2012
  • drukuj
Po raz czternasty zebrała się rada gminy Kołbaskowo. Najważniejszym punktem w porządku dziennym było uchwalenie budżetu na rok 2012.
Rada Kołbaskowa zlikwidowała komisję inwestycji i promocji
Po burzliwych, prawie trzygodzinnych obradach przyjęto uchwałę stosunkiem głosów 9-za/1-przeciw/4-wstrzymujących się. Radni przegłosowali także istotne zmiany w składach osobowych komisji oraz podjęli decyzję o likwidacji komisji inwestycji i promocji.

Na sesji przyjęto także uchwały o :
– zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023
– wyrażeniu zgodny na sprzedaż nieruchomości w Przylepie
– przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (farmy wiatrowe)
– Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012
– planie pracy rady gminy oraz planie pracy komisji

Jednogłośnie przyjęte zostały zmiany dotyczące składów osobowych wszystkich komisji rady gminy. Obecnie przy radzie działają :
– Komisja Rewizyjna w składzie – Zbigniew Szczuplak (przewod.), Grzegorz Smolicz, Żaneta Gąsowska, Sławomir Dzikowski, Lilianna Jeziorek, Dorota Krzywicka.
– Komisja Budżetowa w składzie – Mirosław Pasterski (wiceprzewod.), Edward Sroka, Zbigniew Szczuplak, Ryszard Wierzbicki, Małgorzata Jezierska, Sławomir Dzikowski, Dorota Trzebińska, Iwona Wierzbicka, Grzegorz Smolicz (przewod.)
– Komisja Gospodarcza w składzie – Dorota Trzebińska (przewod.), Apolonia Roszak, Artur Zubel, Mirosław Pasterski, Lilianna Jeziorek, Edward Sroka (wiceprzewod.), Anna Sypniewska.
– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie – Iwona Wierzbicka (przewod.), Anna Sypniewska, Żaneta Gąsowska, Apolonia Roszak, Dorota Krzywicka, Małgorzata Jezierska (wiceprzewod.), Artur Zubel. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU