Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

W przedłożonym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych zaproponowano zmiany, które umożliwiają zaliczenie wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków do dróg o znaczeniu obronnym.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
Przyjęte zmiany mają charakter kompleksowy, w związku z czym zabezpieczono również odpowiednie ich finansowanie (fot. pixabay)

• Pozwoli to na odpowiednie przygotowanie infrastruktury drogowej na potrzeby obronności państwa i zabezpieczy potrzeby transportowe naszych wojsk i wojsk sojuszniczych, w tym szpicy NATO.

• Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią realizowanie zadań inwestycyjnych na tych drogach.

• Przyjęte zmiany mają charakter kompleksowy, w związku z czym zabezpieczono również odpowiednie ich finansowanie.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem do dróg o znaczeniu obronnym, oprócz dróg krajowych i wojewódzkich, będzie można zaliczać także drogi publiczne innych kategorii (drogi powiatowe i gminne), które zostaną uznane za niezbędne do zabezpieczenia potrzeb transportowych sił zbrojnych RP i NATO.

Będą to m.in. drogi niezbędne do zapewnienia dojazdów do portów lotniczych, portów morskich, przepraw, poligonów, składów materiałowych i obiektów specjalnych.

Przyjęte zmiany mają charakter kompleksowy, w związku z czym zabezpieczono również odpowiednie ich finansowanie.

Przewidziano także zmiany, które umożliwią finansowanie z budżetu państwa inwestycji na drogach obronnych (chodzi o dostosowanie ich do wymagań techniczno-obronnych), wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, ujętych w programach obronnych, o których mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto do ustawy wprowadzono definicję drogi o znaczeniu obronnym wskazując, że jest to droga publiczna (lub jej odcinek) wyznaczona w okresie pokoju, przewidziana do wykorzystania w czasie pokoju, kryzysu lub wojny do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.

Doprecyzowano także przepisy dotyczące nadzoru Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem wszystkich kategorii dróg publicznych na potrzeby obrony państwa.

 Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Co prawda nie znam jeszcze tego projektu nowelizacji ale jak życie uczy obietnice wsparcia finansowego pozostaną jedynie na papierze. Jeśli chodzi o drogi to już wiele nam naobiecywano a jeśli już jakieś pieniądze się pokażą to punktacja będzie oderwana od rzeczywistości. Może sprawiedliwiej będzie ...dla każdej gminy i od kilometra drogi. rozwiń

Rebus, 2017-11-15 20:06:32 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU