Rada rozliczy wójta z budżetu gminy

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita
  • 26-03-2010
  • drukuj
Każda uchwała musi mieć projekt. W wypadku absolutorium zastępuje go wniosek sformułowany przez komisję rewizyjną. On powinien być przedmiotem głosowania.

Podstawę prawną udzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) stanowią przede wszystkim przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy ustawy o finansach publicznych z 2005 r. Regulacje zawarte w ustawie nowej, uchwalonej 27 sierpnia 2009 r., znajdą zastosowanie dopiero w 2011 r. – informuje „Rzeczpospolita”.

Prace nad absolutorium muszą się zacząć 20 marca, a uchwała o absolutorium powinna zostać podjęta do 30 kwietnia. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 20 marca radzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Planując harmonogram prac nad absolutorium, przewodniczący rady powinien także uwzględnić czas niezbędny komisji rewizyjnej na odbycie posiedzeń, na których zostanie rozpatrzone sprawozdanie budżetowe i 14-dniowy termin, w którym regionalna izba obrachunkowa opiniuje wniosek w sprawie absolutorium.

Jeżeli opinia o tym sprawozdaniu jest negatywna, wójt ma obowiązek ustosunkować się do przedstawionych zarzutów, co powinno nastąpić przed rozpatrzeniem wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium na posiedzeniu rady gminy – przypomina „Rzeczpospolita”.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU