PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni miejscy: kiedy korzystanie z mienia komunalnego nie łamie przepisów antykorupcyjnych

  • AW    30 grudnia 2014 - 18:05
Radni miejscy: kiedy korzystanie z mienia komunalnego nie łamie przepisów antykorupcyjnych

fot.fotolia

O prowadzeniu przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego można mówić wtedy, gdy radny korzysta z tego mienia na uprzywilejowanych zasadach - twierdzi WSA w Kielcach.
Rada Miejska w Staszowie stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Chodziło o korzystanie z garażu przez radnego prowadzącego działalność gospodarczą. Radny się odwołał, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przyznał mu rację.

Czytaj też: Z jakiej pracy musi zrezygnować radny?

Radny podnosił, że umowę najmu garażu zawarł na warunkach, na jakich garaż może wynająć od gminy każdy mieszkaniec Staszowa. Dodatkowo powołał się na uchwałę NSA w sprawie II OPS 1/07, w której stwierdzono, że nie każde korzystanie przez radnych z nieruchomości gminnych będzie wyczerpywało zakaz zawarty w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Zdaniem WSA w rozpoznawanej sprawie Rada Miejska w Staszowie dopuściła się naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), dalej "u.s.g.", poprzez jego wadliwą interpretację.

Przepis art. 24f ust. 1 u.s.g. stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności".

W ocenie sądu celem przepisów określanych jako antykorupcyjne (a taki charakter ma min. art. 24f ust. 1 u.s.g.) jest zapobieganie sytuacjom, w których radni mogliby osiągać jakiekolwiek korzyści z tytułu sprawowanego mandatu i przez to osłabiać zaufanie wyborców i opinii publicznej do ich prawidłowego (etycznego) funkcjonowania.

Wojewódzki Sad Administracyjny w składzie rozpatrującym sprawę podzielił pogląd, że o prowadzeniu przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy można mówić wtedy, gdy radny korzysta z mienia gminnego na uprzywilejowanych zasadach, wykorzystując swoją pozycję w gminie.

Natomiast w przypadkach korzystania przez radnego dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z mienia gminy na zasadzie powszechnej dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców gminy, nie dochodzi do naruszenia zakazu z art. 24f ust. 1 u.s.g., a w konsekwencji również do naruszenia art. 24f ust. 1a u.s.g.

Poza tym, jak podkreślił sąd - rada wygaszając mandat radnego nie udowodniła, iż z tytułu najmu garażu gminnego, radny odniósł korzyści w porównaniu z lokalną społecznością samorządową.

Dlatego też uchwałę wygaszającą mandat WSA uznał za nieważną.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • JOTKA, 2015-01-01 19:12:10

    Do marek: Nie.natomiast tzw czynniki kontrolne a być może i CBA powinni sie przyjrzeć sprawie co do domniemania czy nie dochodzi do ustawionych przetargów czy tez korupcji. Wygrywający przez kolejne dwadzieścia lat? to tylko w Polsce. Niestety ale to stało sie normą
  • marek, 2014-12-31 12:21:28

    Jesli radny gminny prowadzi swoja działalność gospodarczą - firme, która od 20 lat co roku wygrywa przetarg dowozu węgla do gminy i jej jednostek, to czy jest to sytuacja, w której radni mogliby osiągać jakiekolwiek korzyści z tytułu sprawowanego mandatu i przez to osłabiać zaufanie wyborców i opini...i publicznej do ich prawidłowego? Czy taki radny nie powinien oddać mandatu?  rozwiń