PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni nadali zły statut bibliotece

  • GK    8 sierpnia 2013 - 17:08
Radni nadali zły statut bibliotece

Nadając bibliotece statut, rada musi nie tylko wskazać lokalizację jej filii i oddziałów, ale też zakres ich działania.
Wojewoda śląski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Przyjęty przez radę statut nie zawiera wszystkich elementów obligatoryjnych, wymaganych przepisem art. 11 ust. 3 ustawy o bibliotekach.

Wskazana norma prawna do elementów, jakie winien zawierać statut biblioteki, zalicza w szczególności: cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów, nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz źródła finansowania działalności biblioteki.

Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek w niej zawartych skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością uchwały.

Tymczasem rada miejska wskazała lokalizację filii bibliotecznych, ale nie określiła zakresu ich działania.

- Przyjmując niniejszy statut rada nie wypełniła zatem dyspozycji wynikającej z przepisu art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy. Oznacza to, że statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim został pozbawiony elementu obligatoryjnego, wpływającego na legalność całej uchwały - stwierdził wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.