PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni o dopłatach na placówki dla maluchów

  • AW    20 marca 2012 - 15:36
Radni o dopłatach na placówki dla maluchów

Podczas środowej (20 marca) sesji Rady Miasta Krakowa radni podejmą decyzję w sprawie projektu uchwały dot. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku 2012.
Jak podaje krakowski magistrat, zgodnie z projektem uchwały dofinansowanie do wyżywienia dziecka objętego opieką w żłobku kształtowałoby się na poziomie 5 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu, a w klubie dziecięcym na poziomie 2 zł 50 gr. Zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno - plastyczne -wynosiłoby w żłobku 15 zł za każdy dzień roboczy w miesiącu, natomiast w klubie dziecięcym 10 zł.

W zakresie udzielania dotacji niepublicznym żłobkom i klubom dziecięcym Urząd Miasta Krakowa nie przewiduje żadnego konkursu, a udzielanie dotacji dla zainteresowanych podmiotów będzie odbywać się na podstawie złożonego wniosku i zawarcia umowy o dotację. Do ubiegania się o dotację uprawniony jest każdy podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Dotacje powinny zostać przyznane na początku drugiego kwartału br.

Gminna dotacja pozwoli na dofinansowanie około 177 miejsc w niepublicznych placówkach. Według danych na 31.02.2012 r. w rejestrze prowadzonym przez Urząd Miasta Krakowa zarejestrowanych jest 8 żłobków i 3 kluby dziecięce obejmujących opieką ok. 177 dzieci. W marcu planowane jest ogłoszenie konkursu na organizację i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie dziennego opiekuna. Udzielanie dotacji podmiotom prywatnym może w przyszłości doprowadzić do powstawania nowych miejsc z uwzględnieniem preferencji rodziców/opiekunów prawnych dzieci, z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów administracyjnych ponoszonych przez budżet miasta.

W Krakowie funkcjonują 22 samorządowe żłobki, zapewniając opiekę dla 1900 maluchów. W roku 2011 szacunkowy koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku samorządowym (w formie jednostki budżetowej) wynosił ok. 1 200 zł. Natomiast w budżecie na 2012 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 25 316 100 zł na prowadzenie żłobków samorządowych. Koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku w 2012 roku wyniesie ok. 1 140 zł.

W ramach Resortowego Programu „Maluch", ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w maju 2011 r. Gmina Miejska Kraków uzyskała dotację w wysokości 735 000 zł. na zakup lokalu przy ul. Domagały 63 i 65. W zakupionym lokalu nie będzie utworzony nowy żłobek samorządowy, lecz został przeprowadzony konkurs na prowadzenie żłobka przez podmiot zewnętrzny. Znajdzie się tam miejsce dla ok. 60
dzieci. Placówka rozpocznie działalność 1 czerwca.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.