PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni „od swoich” pieniędzy za boisko nie chcieli. Co na to wojewoda?

  • MIW    20 marca 2018 - 14:15
Radni „od swoich” pieniędzy za boisko nie chcieli. Co na to wojewoda?
Rada nie może różnicować wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych w zależności od tego, czy z obiektu korzystają kluby z gminy, bądź spoza jej granic. (fot. pixabay.com)

Rada gminy nie może wprowadzać zwolnień z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nie może także różnicować wysokości opłat w zależności od pochodzenia użytkowników tychże obiektów. Rozporządzenie nadzorcze w tej sprawie wydał właśnie wojewoda podkarpacki.
  • Uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie – przypomniał radnym wojewoda.
  • Zdaniem wojewody podstaw prawnych nie ma też wprowadzenie różnej stawki opłat dla użytkowników z obszaru gminy i spoza jej granic.
  • Takie postanowienia naruszają wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadę równości wobec prawa – stwierdza wojewoda podkarpacki.

W wydanym 28 lutego rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda podkarpacki stwierdził nieważność uchwały gminy Sanok z 28 stycznia b.r. w sprawie ustalenia Regulaminu oraz cennika korzystania z Euroboiska w miejscowości Pakoszówka.

W swym rozstrzygnięciu wojewoda podkreśla, że co prawda ustawa o samorządzie gminnym daje organom gminy prawo do wydawania przepisów prawa miejscowego „w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej”, ale przypomina równocześnie, iż stosowanie tego prawa możliwe jest tylko w ramach „przyznanych gminie kompetencji związanych z realizacją nałożonych na nią zadań”.

Analizując konkretne zapisy zakwestionowanej uchwały wojewoda wskazuje, że jej adresatem są potencjalni użytkownicy boiska, a tymczasem część zapisów regulaminu odnosi się do praw i obowiązków organizatora imprezy oraz warunków zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprez sportowych odbywających się na terenie stadionu.

Czytaj: Finansowanie modernizacji boisk po stronie samorządów

- Należy wyraźnie podkreślić, że tak określona materia jest przedmiotem regulacji ustawowej i została szczegółowo uregulowana w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych (…) Na gruncie niniejszej sprawy podkreślić należy, iż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd, że uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie, a uchwała zawierająca takie unormowania, jako istotnie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną w części w jakiej zawiera takowe regulacje – czytamy w rozporządzenie wojewody.

Ciekawym wątkiem w zakwestionowanej uchwale była kwestia odpłatności za korzystanie z Euroboiska. Jak zauważa wojewoda radni wprowadzili możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektów, czyli de facto dokonali zwolnienia z opłat do czego - jak stwierdza - rada nie ma uprawnień.

- Wprowadzenie takich regulacji do treści aktu prawa miejscowego należy ocenić jako działanie podjęte z naruszeniem właściwości Rady Gminy w Sanoku i w związku z tym jako nielegalne. Również różnicowanie opłat ze względu na użytkowników spoza Gminy Sanok (w tekście uchwały zapisano, że kluby sportowe z terenu gminy korzystają z obiektu za darmo, te spoza jej granic musiałby za takie wykorzystanie zapłacić) nie znajduje podstaw prawnych – ocenia wojewoda. Stwierdza, że takie postanowienia naruszają wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP zasadę równości wobec prawa.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.