PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni sejmiku przeciwko podziałowi Mazowsza

  • bad    24 listopada 2015 - 14:41
Radni sejmiku przeciwko podziałowi Mazowsza

Mazowiecki pracuje nad projektem budżetu na 2016 rok. Fot. mat. prasowe

Mazowiecki sejmik rozpoczął prace nad projektem budżetu na 2016 rok. Przyjął też stanowisko, w którym apeluje do rządu RP o kontynuację prac nad podziałem województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2. Zgodził się również na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów dotyczących janosikowego.
Na początku posiedzenia sejmiku ślubowanie złożył nowy radny Maurycy Komorowski, który objął mandat po ustępującej Kindze Gajewskiej.

Budżet na 2016 rok: dochody

Projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentował radnym skarbnik Marek Miesztalski. Dochody województwa w 2016 roku (wraz z przychodami) zaplanowane zostały w wysokości 2,5 mld zł. Według szacunków, udział podatku od osób prawnych powinien wynieść 1,4 mld zł – o blisko 52 mln zł więcej niż w roku 2015. Zakłada się, że dochody z podatku od osób fizycznych będą wyższe o 2,5 proc. i osiągną prawie 280 mln zł.

Mazowsze będzie czerpać dochody przede wszystkim z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - 1 mld 697 mln zł (prawie 75 proc. przewidywanych dochodów). W tej kwocie podatek PIT to ponad 279 mln zł, a CIT - ponad 1 mld 417 mln zł. To odpowiednio o 2,5 i 3,8 proc. więcej niż w 2015 r. Oprócz tego Mazowsze ma zyskać ponad 202 mln zł z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne (prawie 9 proc.) i ponad 107 mln zł innych dotacji celowych (niecałe 5 proc.).

Ogółem ponad 80 proc. dochodów województwa mają stanowić dochody własne, ponad 15 proc. - dotacje m.in. z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Najmniejszy wkład to subwencja z budżetu państwa - nieco ponad 4 proc.

Do kasy województwa ma też wpłynąć ponad 317 mln zł przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez województwo i zaciągniętych przez nie kredytów. Oznacza to, że suma dochodów i przychodów wyniesie w 2016 r. ponad 2 mld 588 mln zł.

Budżet na 2016 rok: wydatki

Wydatki (z rozchodami) zaplanowano na tym samym poziomie co dochody (2,5 mld zł). Blisko 80 proc. tej kwoty stanowić będą wydatki bieżące (1,7 mld zł). W tej kwocie zawiera się tzw. janosikowe, które w przyszłym roku obciąży budżet województwa kwotą 318 mln zł. Wydatki inwestycyjne będą stanowić 20 proc. ogółu, tj. 434 mln zł.

Województwo, zgodnie z uchwałą, przeznaczy w 2016 r. prawie 713 mln zł na transport i łączność. Ponad 315 mln zł z tej kwoty zostanie skierowane na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych, Koleje Mazowieckie otrzymają ponad 280 mln zł. Prawie 300 mln zł zostanie przeznaczone na utrzymanie, remonty i budowę nowych dróg.

Ponad 170 mln zł trafi na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 144 mln zł zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia, a 90 mln zł na oświatę i wychowanie.

Oprócz wydatków województwo mazowieckie ma przeznaczyć 437 mln zł na rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez województwo i udzielenie pożyczek ze swojego budżetu. Suma wydatków i rozchodów w 2016 r. ma wynieść tyle samo, co dochodów i przychodów, czyli ponad 2 mld 588 mln zł.

Janosikowe województwa mazowieckiego

Po stronie wydatków majątkowych województwa jest także 318 mln zł, które w przyszłym roku zostaną przeznaczone na tzw. janosikowe - informuje samorząd woj. mazowieckiego.

Sejmik wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie art. 4 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niektóre przepisy dotyczące janosikowego za niezgodne z konstytucją. Sejm w nowelizacji wydłużył możliwość stosowania przez ministra finansów oraz sądy administracyjne regulacji uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. Sejmik uważa, że doszło do obejścia wyroku i naruszenia zasad konstytucyjnych.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.