Radni sejmiku przeciwko podziałowi Mazowsza

Mazowiecki sejmik rozpoczął prace nad projektem budżetu na 2016 rok. Przyjął też stanowisko, w którym apeluje do rządu RP o kontynuację prac nad podziałem województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2. Zgodził się również na wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie przepisów dotyczących janosikowego.
Radni sejmiku przeciwko podziałowi Mazowsza
Mazowiecki pracuje nad projektem budżetu na 2016 rok. Fot. mat. prasowe

Na początku posiedzenia sejmiku ślubowanie złożył nowy radny Maurycy Komorowski, który objął mandat po ustępującej Kindze Gajewskiej.

Budżet na 2016 rok: dochody

Projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentował radnym skarbnik Marek Miesztalski. Dochody województwa w 2016 roku (wraz z przychodami) zaplanowane zostały w wysokości 2,5 mld zł. Według szacunków, udział podatku od osób prawnych powinien wynieść 1,4 mld zł – o blisko 52 mln zł więcej niż w roku 2015. Zakłada się, że dochody z podatku od osób fizycznych będą wyższe o 2,5 proc. i osiągną prawie 280 mln zł.

Mazowsze będzie czerpać dochody przede wszystkim z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - 1 mld 697 mln zł (prawie 75 proc. przewidywanych dochodów). W tej kwocie podatek PIT to ponad 279 mln zł, a CIT - ponad 1 mld 417 mln zł. To odpowiednio o 2,5 i 3,8 proc. więcej niż w 2015 r. Oprócz tego Mazowsze ma zyskać ponad 202 mln zł z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne (prawie 9 proc.) i ponad 107 mln zł innych dotacji celowych (niecałe 5 proc.).

Ogółem ponad 80 proc. dochodów województwa mają stanowić dochody własne, ponad 15 proc. - dotacje m.in. z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Najmniejszy wkład to subwencja z budżetu państwa - nieco ponad 4 proc.

Do kasy województwa ma też wpłynąć ponad 317 mln zł przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez województwo i zaciągniętych przez nie kredytów. Oznacza to, że suma dochodów i przychodów wyniesie w 2016 r. ponad 2 mld 588 mln zł.

Budżet na 2016 rok: wydatki

Wydatki (z rozchodami) zaplanowano na tym samym poziomie co dochody (2,5 mld zł). Blisko 80 proc. tej kwoty stanowić będą wydatki bieżące (1,7 mld zł). W tej kwocie zawiera się tzw. janosikowe, które w przyszłym roku obciąży budżet województwa kwotą 318 mln zł. Wydatki inwestycyjne będą stanowić 20 proc. ogółu, tj. 434 mln zł.

Województwo, zgodnie z uchwałą, przeznaczy w 2016 r. prawie 713 mln zł na transport i łączność. Ponad 315 mln zł z tej kwoty zostanie skierowane na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych, Koleje Mazowieckie otrzymają ponad 280 mln zł. Prawie 300 mln zł zostanie przeznaczone na utrzymanie, remonty i budowę nowych dróg.

Ponad 170 mln zł trafi na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 144 mln zł zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia, a 90 mln zł na oświatę i wychowanie.

Oprócz wydatków województwo mazowieckie ma przeznaczyć 437 mln zł na rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez województwo i udzielenie pożyczek ze swojego budżetu. Suma wydatków i rozchodów w 2016 r. ma wynieść tyle samo, co dochodów i przychodów, czyli ponad 2 mld 588 mln zł.

Janosikowe województwa mazowieckiego

Po stronie wydatków majątkowych województwa jest także 318 mln zł, które w przyszłym roku zostaną przeznaczone na tzw. janosikowe - informuje samorząd woj. mazowieckiego.

Sejmik wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie art. 4 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sprawa dotyczy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niektóre przepisy dotyczące janosikowego za niezgodne z konstytucją. Sejm w nowelizacji wydłużył możliwość stosowania przez ministra finansów oraz sądy administracyjne regulacji uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. Sejmik uważa, że doszło do obejścia wyroku i naruszenia zasad konstytucyjnych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU