PARTNER PORTALU
  • BGK

Radny może być inkasentem

  • lk    16 lutego 2011 - 09:47

Radny będący sołtysem może inkasować lokalne podatki - wyjaśnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.
Rada gminy może zarządzić pobór niektórych podatków od osób fizycznych oraz wyznaczyć inkasentów i określić ich wynagrodzenie.

Inkasentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepisy nie zabraniają radzie gminy wyznaczenia do pełnienia tej funkcji radnego, który pełni jednocześnie funkcję sołtysa.

Jak wyjaśnia RIO w Opolu, ograniczenia dotyczące wykonywania funkcji radnego zawarte w art. 25b ustawy o samorządzie gminnym, nie mają zastosowania do przedstawionej sytuacji. Podobnie należy ocenić ograniczenia sytuowane w art. 24d ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Jednakże obowiązki wykonywane przez inkasenta nie wynikają z przepisów prawa cywilnego. Stosunek jaki wywiązał się pomiędzy gminą a inkasentem ma bowiem charakter administracyjno-prawny - czytamy w oświadczeniu RIO.

Dlatego nie ma przeszkód by radny był inkasentem. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.