PARTNER PORTALU
 • BGK

Radny nie może pracować w gminie

 • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    28 października 2010 - 06:37

Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.
Jeżeli był to jego sposób zarobkowania przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, zobowiązany jest do jego zaprzestania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W przeciwnym razie prowadzenie takiej działalności będzie stanowić podstawę do usunięcia go z rady – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Osoba wybrana na radnego nie może być zatrudniona w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat. Nie może również pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. W takich sytuacjach powinna złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, ale jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania mandatu.

W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin powyższy wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki. Radny otrzyma urlop na czas sprawowania mandatu oraz następne trzy miesiące po jego wygaśnięciu.

Radny nie może ponadto prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat. Zabronione jest także zarządzanie taką działalnością lub sprawowanie funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika przy jej prowadzeniu.

Radny, który przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, zobowiązany jest do jej zaprzestania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Zachowanie przeciwne będzie stanowić podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

Radni i ich małżonkowie nie mogą być także członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych. Dotyczy to także pełnienia funkcji pełnomocnika spółki handlowej lub innych przedsiębiorców z udziałem gminnych osób prawnych. Wybór lub powołanie na jedno z tych stanowisk są z mocy prawa nieważne – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Mery, 2018-04-06 08:46:12

  Czy radny w jednej gminie może być kierownikiem jednostki budżetowej w innej gminie ale podlegającej pod to samo starostwo
 • polak , 2017-01-16 11:02:06

  witam . W gminie Czarna w powiecie Dębica połowa radnych podlega wójtowi ponieważ pracują w szkołach , wodociągach i na oczyszczalniach czy to jest zgodne z prawem jak za szkoły odpowiada gmina czyli wójt , wodociągi i oczyszczalnie są gminne i podlegają wójtowi . Czyli z tego wychodzi że są pracown...ikami wójta . GDZIE TO PRAWO !!!!!!!!  rozwiń
 • gene, 2016-10-22 14:46:03

  Czy firma żony radnego (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) może świadczyć usługi na rzecz gminy?