PARTNER PORTALU
  • BGK

Rating Bydgoszczy: Jak opóźnienia funduszy unijnych i 500+ wpłynęły na budżet?

  • aw    12 września 2016 - 12:29
Rating Bydgoszczy: Jak opóźnienia funduszy unijnych i 500+ wpłynęły na budżet?
Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna (Fot. Bydgoszcz.pl)

• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Bydgoszczy dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) na poziomie „BBB+”.
• Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
• Potwierdzenie ratingów Bydgoszczy odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i rosnącą gospodarkę lokalną. Rating uwzględnia również umiarkowane zadłużenie i bezpieczny wskaźnik spłaty długu.
Zdaniem Fitch w średnim okresie, Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 11% i nadwyżkę operacyjną od 2,5 do 3 razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze Bydgoszczy będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat lokalnych będą rosły, wspierane przez rozwijającą się bazę podatkową oraz gospodarkę lokalną.

Fitch oczekuje, że na koniec 2016r. miasto osiągnie niewielką nadwyżkę budżetową na poziomie zbliżonym do 2015 r. (13,4 mln zł lub 0,8% dochodów ogółem). Z powodu opóźnień na poziomie krajowym w uruchomianiu środków unijnych, wydatki majątkowe miasta będą niższe niż zaplanowano w uchwale budżetowej na początku 2016r. i pozostaną na poziomie 2015r. (240 mln zł) w rezultacie tego zadłużenie miasta również pozostanie na poziomie 2015r. (1,1 mld).

W latach 2017-2018 na skutek przyspieszenia realizacji nowych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi, oczekuje się, że zadłużenie będzie rosło o około 70 mln zł rocznie. Jednak powinno pozostać na umiarkowanym poziomie nieprzekraczającym 75% dochodów bieżących. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na poziomie wynoszącym około 8 lat, poniżej średniej zapadalności długu szacowanej przez Fitch na 15 lat.

Polityka zarządzania miastem czynnikiem wspierającym rating

Władze miasta wdrożyły działania racjonalizujące wydatki oraz wspierające wzrost dochodów. Koncentrują się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, przyciąganiu inwestorów oraz poprawie lokalnej infrastruktury przy wykorzystaniu dotacji UE z okresu programowania 2014-2020. Fitch zakłada, że w średnim okresie wydatki majątkowe mogą wynosić, co najmniej 17% wydatków ogółem, a znaczna ich część będzie przeznaczana na drogi i transport publiczny.

Fitch oczekuje, że zadłużenie spółek miejskich będzie spadać w średnim okresie (2015 r.: 840 mln zł) zgodnie z harmonogramem spłat długu, po zakończeniu inwestycji. Zadłużenie spółek miejskich nie stanowi istotnego ryzyka dla budżetu miasta, ponieważ większość z nich ma zdolność do samodzielnej obsługi swojego długu z własnych przychodów.

Wpływ 500+ na budżet miasta

Bydgoszcz, podobnie jak wszystkie gminy w Polsce uruchomiła w kwietniu 2016r. rządowy program „Rodzina 500+”, przyznający świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko dla rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko.

Jest to nowe zadanie zlecone jednostkom samorządu terytorialnego (jst) przez administrację rządową. Rząd przekazuje środki finansowe na realizację tego zadania za pośrednictwem budżetów jst. Mimo, że przepływ środków z budżetu państwa, powiększając dochody i wydatki operacyjne o około 95 mln zł w 2016 r. będzie neutralny dla nadwyżki operacyjnej, to porównywalność wskaźników takich jak marża operacyjna i bieżąca oraz relacja długu do dochodów bieżących między rokiem 2016 i 2015 będzie ograniczona.

Bydgoszcz jest dużym miastem, liczącym około 358,000 mieszkańców. PKB na mieszkańca dla podregionu bydgosko-toruńskiego, gdzie położone jest miasto, wynosił 103,9% średniej krajowej w 2013 r. Gospodarka Bydgoszczy jest zdywersyfikowana, z dużym udziałem sektora usługowego.

Inwestycje infrastrukturalne pozytywnie wpłynęły na gospodarkę lokalną, stymulując działalność gospodarczą w mieście, co przekłada się na wyższe dochody podatkowe. Stopa bezrobocia Bydgoszczy wykazuje tendencję spadkową. W czerwcu 2016 r. wyniosła ona 5,1% i była znacznie niższa niż średnia krajowa (8,8%).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.