PARTNER PORTALU
  • BGK

Rating komunikacyjnej spółki zależny od powiązań z miastem

  • AW    23 maja 2014 - 20:22
Rating komunikacyjnej spółki zależny od powiązań z miastem

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie „BBB-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)” dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. (ZKM). Perspektywa ratingów jest stabilna.
Fitch potwierdził również międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej „BBB" oraz długoterminowy rating krajowy „A+(pol)" dla programów emisji tramwajowych obligacji przychodowych do kwoty 220 mln zł oraz autobusowych obligacji przychodowych do kwoty 60 mln zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez ZKM w ramach tych programów.

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU

W oparciu o metodę „top-down", zgodnie z przyjętą metodyką oceny ratingowej dla podmiotów należących do sektora publicznego, ratingi programów obligacji przychodowych są o jedną kategorię niższe niż ratingi jedynego właściciela Spółki, Miasta Gdańsk („BBB+"/Stabilna), natomiast ratingi ZKM są niższe o dwie kategorie.

Ratingi obligacji przychodowych są o jedną kategorię niższe niż ratingi Miasta Gdańsk w związku z brakiem gwarancji wystawionej przez Miasto na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z programów obligacji przychodowych. Tym niemniej podpisane przez Miasto umowy wsparcia wiążą ratingi obligacji przychodowych z ratingami Miasta.

Ocena ratingowa dla Spółki jest o dwie kategorie niższa od oceny Miasta, co odzwierciedla niższy poziom ochrony prawnej wierzycieli Spółki w porównaniu do obligatariuszy obligacji przychodowych. Obligatariusze posiadają pierwszeństwo do zaspokojenia swoich praw z obligacji z dochodów zgromadzonych na Rachunkach Przedsięwzięcia (RP) tramwajowych i autobusowych w wysokości odpowiadającej dwunastomiesięcznym zobowiązaniom z tytułu obsługi obligacji.

Daje to preferencje w odniesieniu do terminów obsługi zobowiązań. Ponadto obligatariusze mają prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z majątku przedsięwzięcia, wyłączające ten majątek z masy upadłościowej, co w przypadku bankructwa Spółki podporządkowuje pozostałych wierzycieli.

Spółka generuje ponad 90% przychodów z usług świadczenia przewozów komunikacją tramwajową i autobusową objętych wieloletnią umową z Miastem. Umowa spełnia warunki rozporządzenia WE nr 1370/2007.

Wynagrodzenie za usługi transportowe płacone przez Miasto zapewnia pokrycie wszystkich kosztów ZKM oraz gwarantuje mu rozsądny zysk.

Fitch nie spodziewa się żadnych negatywnych zmian w modelu biznesowym Spółki oraz jej finansowaniu w ramach umowy oraz zakłada stabilne i przewidywalne wpływy do ZKM w długim okresie.

Plan inwestycyjny Spółki na lata 2014-2016 przewiduje wydatki w wysokości 102 mln zł, co jest umiarkowane w odniesieniu do 392 mln zł dotyczących zrealizowanych projektów - autobusowego i tramwajowego, które zostały zakończone w 2012r. ZKM w okresie średnioterminowym planuje skoncentrować się głównie na odnowie taboru komunikacyjnego w celu utrzymania wysokiej jakości usług.

Fitch spodziewa się dalszej poprawy wskaźników dźwigni finansowej ZKM wraz ze wzrostem EBITDA oraz trwającym wykupem obligacji. Na koniec roku 2013 dług brutto spółki, pomimo że wysoki uległ dalszemu zmniejszeniu do 238% kapitałów własnych (274% w 2012r.) oraz wyniósł 6.3x EBITDA. Jednocześnie wskaźnik pokrycia obsługi długu (Debt Service Coverage Ratio - DSCR) wyniósł 4.2 (wartość wskaźnika zgodnie z umowami programów to minimum 1.1).

Dwunastomiesięczne wpłaty środków na tramwajowy oraz autobusowy RP znacznie przewyższają dwunastomiesięczne zobowiązania z tytułu obsługi obligacji przychodowych i Fitch oczekuje, że płynność na obu RP pozostanie wysoka. W pierwszym kwartale 2014r. środki wpłacone na tramwajowy RP wyniosły 29,1 mln zł, podczas gdy dwunastomiesięczne zobowiązania z tytułu obligacji wyniosły 19,9 mln zł. Dla autobusowych obligacji przychodowych kwoty te przedstawiały się odpowiednio: 30,9 mln zł i 12,2 mln zł.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi ZKM mogą zostać obniżone, jeśli powiązania Spółki z Miastem Gdańsk się osłabią. Obniżenie ratingów Miasta może również spowodować obniżenie ratingów Spółki. Ponadto ratingi obligacji przychodowych mogą zostać obniżone, jeśli obniży się status obligacji lub pogorszy się płynność na Rachunkach Przedsięwzięć.

Podniesienie ratingów ZKM i obligacji przychodowych może nastąpić w przypadku podniesienia ratingu Miasta przy założeniu, że powiązania Spółki oraz obligacji przychodowych z Miastem pozostaną silne lub w przypadku udzielenia gwarancji przez właściciela.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: