PARTNER PORTALU
  • BGK

Rating Ostrowa Wielkopolskiego potwierdzony. Fitch: To miasto wie jak radzić sobie z długiem

  • aw    17 lipca 2017 - 18:14
Rating Ostrowa Wielkopolskiego potwierdzony. Fitch: To miasto wie jak radzić sobie z długiem
Ratusz w Ostrowie Wielkopolskim (fot: commons.wikimedia.org/Tobiii)

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „A+(pol)”. Rating ma perspektywę stabilną.
• Potwierdzenie ratingu na poziomie A+ odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, oraz ich utrzymanie spodziewane przez Fitch również w średnim okresie.

• Rating odzwierciedla również niskie zadłużenie Ostrowa i najniższy spośród miast stanowiących grupę porównawczą dla Ostrowa, stosunek długu do nadwyżki bieżącej.

• Rating bierze także pod uwagę mniejszą elastyczność budżetu miasta, ale zdaniem analityków ostrożna polityka finansowa częściowo ogranicza to ryzyko.


Zdaniem Fitch w średnim okresie wyniki operacyjne Ostrowa będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie wynosiła około 13 proc., a prognozowana nadwyżka operacyjna będzie od 2,5 do 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki).

W 2016 r. wyniki operacyjne Ostrowa były dobre. Marża operacyjna wyniosła 13 proc., a nadwyżka operacyjna w wysokości 33 mln zł była ponad 2,8-krotnie wyższa niż roczna obsługa zadłużenia.

Zdaniem Fitch zadłużenie bezpośrednie będzie niskie na poziomie poniżej 30 proc. dochodów bieżących, a wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej pozostanie na poziomie około 2 lat (2016 r.: 2,2 roku) tj. najniższy spośród miast stanowiących grupę porównawczą dla Ostrowa.

- Ze względu na ograniczone zapotrzebowanie na dług oraz zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych oczekujemy, że zadłużenie bezpośrednie Ostrowa pozostanie stabilne i będzie wynosić około 68 mln zł w średnim okresie (2016r.: 67,6 mln) – podkreślaj analitycy.

Fitch zakłada, że w średnim okresie wydatki majątkowe pozostaną na poziomie około 37 mln zł rocznie. Głównym obszarem inwestycji miasta będzie infrastruktura lokalna w tym drogi i transport, mieszkania komunalne i przedszkola. Miasto będzie ubiegać się o fundusze unijne na dofinansowanie wydatków majątkowych.

Mniejsze miasto, mniej elastyczny budżet

Ostrów Wielkopolski nie jest miastem na prawach powiatu, co przekłada się na mniejszy budżet i w związku z tym na jego mniejszą elastyczność niż większych miastach ocenianych przez Fitch. Ze względu na rozmiar budżetu Ostrów jest bardziej narażony na negatywne zmiany w gospodarce lokalnej lub w otoczeniu instytucjonalnym.

Jednak władze miasta, w ocenie Fitch, mają rozpoznane ryzyka i mogą im przeciwdziałać poprzez ostrożne podejście do budżetowania czy utrzymywanie dobrej płynności na wypadek niespodziewanych wydatków. Władze Ostrowa podejmują również działania wspierające działalność gospodarczą w mieście oraz tworzą dobre warunki życia dla mieszkańców w celu przeciwdziałania ich migracji.

Spółki komunalne

Zadłużenie spółek komunalnych wyniosło 54 mln zł w 2016 r. (2015 r.: 58 mln zł). Większość długu spółek była związana z inwestycjami dwóch spółek: RZZO (budowa zakładu przetwarzania odpadów; projekt z dużym dofinansowaniem unijnym) oraz OTBS (budownictwo mieszkaniowe).

Zdaniem Fitch, zadłużenie pośrednie nie stanowi dużego ryzyka dla budżetu miasta, ponieważ obie spółki spłacają swoje zadłużenie z własnych przychodów.

Dobra lokalizacja

Ostrów ma około 70 tysięcy mieszkańców, ale jest bardzo dobrze położony w niedużej odległości od trzech miast wojewódzkich. To sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ostrowianin, 2017-07-18 10:50:51

    Kto za te bzdury płaci? Odpowiedzialna osoba za zamówienie tego powinna płacić ze swojej kieszeni. Prawidłową, zgodnie z merytorycznymi zakresem funkcjonowania JST powinni zrobić pracownicy magistratu w tym skarbnik. Ta analiza opiera się na podstawowej wiedzy finansowej i ekonomicznej pracowników d...ziału finansowego. Po drugie czemu ma to służyć? Czy jakaś pipidówka działa w sferze finansów na rynku międzynarodowym? Dla kilku mln zł kredytu nie trzeba wielkich analiz międzynarodowych instytucji doradczych, ale jedynie dobrego planu na poziomie lokalnym przygotowanym przez zespół miasta. Po to zatrudniamy prezydenta i fachowców za ciężkie pieniądze, żeby wykonywali swoja pracę a nie zlecali to na zewnątrz.  rozwiń