PARTNER PORTALU
  • BGK

Rating Rzeszowa: Przybywa mieszkańców i wpływów z podatków, więc deficyt im niestraszny

  • aw    25 września 2017 - 16:45
Rating Rzeszowa: Przybywa mieszkańców i wpływów z podatków, więc deficyt im niestraszny
PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest Rzeszów, dynamicznie rośnie (fot.pixabay)

Rzeszów jako jedno z nielicznych polskich miast z wysokim dodatnim saldem migracji oraz przyrostem naturalnym, może też się pochwalić dynamicznym wzrostem gospodarki i przychodów podatkowych. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w najnowszym ratingu.
• Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings – IDR) na poziomie „BBB+”.

• Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”.

• Perspektywa ratingów jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla mocne wyniki operacyjne Rzeszowa, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, co przekłada się na dobre wskaźniki obsługi zadłużenia. Ratingi miasta odzwierciedlają także umiarkowane zadłużenie Rzeszowa w średnim okresie, pomimo spodziewanego jego wzrostu na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych. Ratingi biorą również pod uwagę szybko rozwijającą się gospodarkę Rzeszowa, będącego miastem średniej wielkości.

Fitch spodziewa się, że Rzeszów utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 9-10 proc. rocznie i nadwyżką operacyjną 1,6-krotnie wyższą od rocznej obsługi długu (odsetki plus raty). Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat będą dynamicznie rosły, wspierane przez rozwijającą się lokalną gospodarkę oraz bazę podatkową.

Budżet Rzeszowa z nadwyżką

W I połowie 2017 r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła 74 mln zł (65 mln zł w I poł. 2016r.), co wynikało z działań miasta w zakresie racjonalizacji wydatków oraz rosnących dochodów podatkowych w związku ze wzrostem gospodarczym.

Dochody z podatków wzrosły o 6,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie za sprawą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dodatkowo miasto odnotowało nadwyżkę budżetową w wysokości 20 mln zł z uwagi na wolniejsze tempo realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z środków unijnych.

W drugiej połowie roku Fitch spodziewa się wzrostu wydatków operacyjnych w świetle wprowadzonej przez rząd reformy oświaty oraz rosnących płac w gospodarce krajowej. Zdaniem Fitch wzrosną także wydatki majątkowe miasta, jednak nadal więcej niż jedna trzecia tych wydatków zostanie przesunięta na 2018 r., wraz z odpowiadającymi im dotacjami unijnymi.

Deficyt pod kontrolą?

W rezultacie zgodnie z niezmienionymi prognozami Fitch, deficyt budżetowy Rzeszowa może wynieść 40 mln zł w 2017 r., tj. 3,4 proc. dochodów ogółem, a następnie wzrośnie do około 5 proc. w latach 2018-2019.

Fitch spodziewa się, że w latach 2017-2019 zadłużenie miasta będzie rosnąć o około 50 mln zł rocznie na skutek inwestycji. Pozostanie ono jednak umiarkowane, wynosząc około 780 mln zł w 2019 r., tj. 72 proc. dochodów bieżących.

Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) będzie się utrzymywać na poziomie około 8 lat i będzie znacznie niższy od ostatecznego terminu spłaty zadłużenia (do 23 lat). Budżet miasta jest narażony na ryzyko stopy procentowej, ponieważ całe zadłużenie posiada zmienne oprocentowanie. Jednak ostrożna polityka budżetowa miasta ogranicza to ryzyko; w swoim budżecie Rzeszów planuje wydatki na odsetki od zadłużenia na wyższym poziomie niż faktycznie jest wykonywany.

Miasto numer jeden w regionie

Dynamiczny wzrost gospodarki Rzeszowa w ostatnich latach, powyżej wzrostu gospodarczego w kraju, skutkuje szybszym wzrostem dochodów podatkowych Rzeszowa niż innych miast grupy porównawczej. Wysokie dodatnie saldo migracji (2,3 na tysiąc mieszkańców w 2014r.) oraz przyrost naturalny (2,3 na tysiąc mieszkańców w 2015r.), wraz z dużą liczbą studentów przyjeżdżających do miasta, dowodzi atrakcyjności Rzeszowa dla jego mieszkańców.

PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest Rzeszów, dynamicznie rośnie. W 2014r. (ostatnie dostępne dane) stanowił on 87,3 proc. średniej krajowej w porównaniu do 74proc. w 2007r. Fitch jest jednak zdania, że wskaźniki dla samego miasta są wyższe od średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.