PARTNER PORTALU
  • BGK

Ratingi dla Gdańska - perspektywa stabilna

  • AW    7 października 2014 - 06:54
Ratingi dla Gdańska - perspektywa stabilna

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedlają mocne wyniki operacyjne Gdańska, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi oraz dobrą płynnością, zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.

Ratingi biorą także pod uwagę stabilny poziom zadłużenia bezpośredniego w latach 2014-2016. Ratingi uwzględniają również planowane wysokie, ale malejące wydatki majątkowe, utrzymującą się presję na wydatki operacyjne oraz rosnące koszty związane z utrzymywaniem nowo wybudowanej infrastruktury.

Czytaj też: Przetarg na budowę linii tramwajowej w Gdańsku

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że nadwyżka operacyjna Gdańska w średnim okresie wyniesie około 11% dochodów operacyjnych, czyli będzie na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2012-2013.

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową Miasta. W 2013r. marża operacyjna Gdańska wyniosła 12,1% (10,8% w 2012r.) i była wyższa od oczekiwań Fitch.

Fitch zakłada, że wydatki majątkowe miasta będą maleć w związku z kończeniem obecnie realizowanych, dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wydatki te w 2014r. pozostaną wysokie na poziomie około 850 mln zł (30% wydatków ogółem), a następnie spadną poniżej 500 mln zł w 2016r. (20% wydatków ogółem). Jednak zakończone inwestycje mogą powodować presję na budżet Miasta w średnim okresie z uwagi na wzrost wydatków na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury.

Fitch spodziewa się, że zadłużenie bezpośrednie Gdańska ustabilizuje się na poziomie około 1,2 mld zł w latach 2014-2016, a w relacji do dochodów bieżących wyniesie mniej niż 60% (1,2 mld zł lub 59% dochodów bieżących w 2013r.). Potrzeby pożyczkowe miasta powinny pozostać ograniczone z uwagi na wysoki udział dochodów majątkowych i nadwyżki bieżącej w finansowaniu wydatków inwestycyjnych. Większość zadłużenia Miasta zostało zaciągnięte w międzynarodowych instytucjach finansowych, co zapewnia stosunkowo niski koszt finansowania, długi okres zapadalności oraz równomierny profil spłaty długu.

Czytaj też: 2 mln więcej na budżet obywatelski w Gdańsku

Fitch spodziewa się, że w latach 2014-2016 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Obsługa zadłużenia może wynieść około 40% nadwyżki operacyjnej (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu). Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej utrzyma się na poziomie około 6 lat, czyli znacznie poniżej średniej zapadalności długu szacowanej na 15 lat.

Władze miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna.

Podniesienie ratingu będzie możliwe, jeżeli wyniki operacyjne Miasta utrzymają się na poziomie zbliżonym do tych z 2013r., a wskaźnik zadłużenia ogółem do dochodów bieżących będzie malał.

Ratingi Miasta mogą zostać obniżone w wyniku trwałego pogorszenia się nadwyżki operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch lub w wyniku znacznego wzrostu zadłużenia bezpośredniego co spowoduje, że wskaźnik spłaty długu przekroczy 15 lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.