PARTNER PORTALU
  • BGK

Ratingi Gdańska ze stabilną perspektywą

  • AW    28 września 2015 - 20:01
Ratingi Gdańska ze stabilną perspektywą

W ocenie agencji, władze Gdańska prowadzą ostrożną politykę budżetową (fot.AW)

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że nadwyżka operacyjna Gdańska w średnim okresie wyniesie około 13%-14% dochodów operacyjnych, czyli będzie zbliżona do średniej z lat 2011-2014.

Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Miasto utrzyma wysoką elastyczność finansową oraz, że będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym.

Ważny poziom zadłużenia

Fitch spodziewa się także, że zadłużenie ogółem w latach 2015-2017 jeszcze się obniży i ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących (na koniec 2014r. 1,2 mld zł czyli 54%).

W tym samym okresie obsługa zadłużenia (po wyłączeniu przedterminowej spłaty długu) wyniesie około 35% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej, chociaż nieznacznie się pogorszy do czterech lat z 3,4 roku w 2014r, w dalszym ciągu będzie znacznie niższy od ostatecznego okresu spłaty długu (do 17 lat).

Na koniec 2014r. większość zadłużenia bezpośredniego Miasta (około 79%) było oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, co naraża Miasto na ryzyko stopy procentowej.

JST w Polsce nie mogą korzystać z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej czy walutowego, jednak wysokie wolne środki oraz ostrożna polityka budżetowa Gdańska, która charakteryzuje się planowaniem wydatków na obsługę zadłużenia na wyższym poziomie niż faktycznie jest wykonywany ogranicza to ryzyko.

Spadają wydatki majątkowe Gdańska

Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe Gdańska w latach 2015-2017 mogą wynieść łącznie 1,5 mld zł (średnio 20% wydatków budżetowych rocznie). Będzie to poziom znacznie niższy niż ten zrealizowany w latach 2012-2014 (2,7 mld czyli 32%).

Fitch spodziewa się, że końcowe rozliczenie inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z minionej perspektywy UE może nałożyć się w 2015r. z rozpoczęciem nowych projektów finansowanych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ponad 80% wydatków majątkowych może być sfinansowane z nadwyżki bieżącej Miasta oraz dochodów majątkowych, co ograniczy zapotrzebowanie Gdańska na finansowanie długiem.

W ocenie agencji, władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.


Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: