PARTNER PORTALU
  • BGK

Ratingi mazowieckiego stopień wyżej

  • pt    23 maja 2016 - 19:40
Ratingi mazowieckiego stopień wyżej

Fitch podniósł ratingi mazowieckiego, gdyż uważa, że wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia w latach 2014-2015 ustabilizowały się i odpowiadają wyższemu ratingowi.

• Fitch Ratings podniósł ratingi województwa mazowieckiego.
• Międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej z BBB na BBB+, międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej z BBB+ na A-.
• Długoterminowym rating krajowy mazowieckiego podniesiono z A+(pol) na AA(pol).
Fitch podniósł także długoterminowy rating w walucie zagranicznej z BBB na BBB+ dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Fitch podniósł ratingi województwa, gdyż uważa, że wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia w latach 2014-2015 ustabilizowały się i odpowiadają wyższemu ratingowi.

Ratingi biorą pod uwagę spadające zadłużenie bezpośrednie oraz przedterminową spłatę zobowiązań, co zapewnia województwu bezpieczną obsługę zadłużenia.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, czemu sprzyjają zarówno niższe wpłaty na subwencję ogólną dla województw (tzw. “janosikowe”), jak również utrzymanie w mocy programu postępowania ostrożnościowego.

Ten ostatni warunkuje, że inwestycje województwa będą finansowane nowym długiem tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków. Ratingi uwzględniają także wysokie ryzyko pośrednie mazowieckiego, wynikające głównie z konieczności udzielania stałego i znacznego wsparcia finansowego dla podmiotów leczniczych.

- W latach 2016-2018 spodziewamy się, że województwo utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną około 25%, znacznie wyższą niż marże uzyskiwane w latach 2010-2014 (średnio 10%) – pisze Fitch.

Wynikać to powinno z niższych wydatków na wpłaty województwa na „janosikowe” oraz z restrykcji dotyczących wydatków wprowadzonych przez program postępowania ostrożnościowego (PPO), w połączeniu z oczekiwaną dobrą dynamiką wzrostu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – dodaje agencja.

Dodatkowo, w związku ze zmianami prawnymi począwszy od 2015r. wpłaty mazowieckiego na „janosikowe” są znacznie niższe niż dokonywane przez województwo w latach 2012-2014. Wpłaty w 2015r. (271 mln zł) i spodziewane w 2016r. (318 mln zł) przestaną być największym wydatkiem mazowieckiego i stanowić będą mniej niż 20% wydatków operacyjnych (2013r.: 35%), zwiększając jego elastyczność budżetową.

Fitch prognozuje, że nadwyżka operacyjna województwa w latach 2016-2018 powinna wynieść średnio 570 mln zł i przewyższać roczną obsługę zadłużenia co najmniej 2-krotnie, pomimo spodziewanego wzrostu obsługi zadłużenia.

W latach 2017-2018 wraz z wykupem programu obligacji o wartości 349 mln zł, obsługa zadłużenia wzrośnie do 250 mln zł średnio rocznie (2012-2015: 89 mln zł).

- Zgodnie z naszą prognozą zadłużenie mazowieckiego spadnie z 1,5 mld zł na koniec 2015r. do około 1,0 mld zł na koniec 2018r., co wynikać będzie ze spłat długu zgodnie z harmonogramem. Zadłużenie będzie umiarkowane i spadnie z 71% dochodów bieżących na koniec 2015r. do około 40%-45% na koniec 2018r.

Spadek zadłużenia będzie też zgodny z postanowieniami programu PPO dotyczącymi ograniczeń w zadłużaniu się, zgodnie z którymi mazowieckie może rozpocząć nowe inwestycje finansowane długiem tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków (np. finansowane z udziałem środków unijnych), że nie wymagają one finansowania długiem.

Zdaniem Fitch sytuacja płynnościowa województwa w 2015r. znacznie się poprawiła. Wolne środki wzrosły z 114 mln zł na koniec 2014r. do 165 mln zł na koniec 2015r. Oczekujemy, że w latach 2016-2018 płynność mazowieckiego pozostanie dobra, zapewniając tym środki do obsługi długu. Na ratingi Województwa pozytywnie wpłynął fakt uregulowania w kwietniu 2016r. spornej kwoty „janosikowego” za 2014r.

Województwo zapłaciło 165,8 mln zł z 182,1 mln zł i zakładamy, że spłaci resztę do końca roku. Biorąc pod uwagę spłatę „janosikowego” i przedterminową spłatę długu szpitala Bródnowskiego (70 mln zł), które Województwo przejęło w procesie jego restrukturyzacji, wskaźnik zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto (ryzyko bezpośrednie i pośrednie) do dochodów bieżących wyniósłby 106,5% (2015: 117,7%).

Wskaźniki ekonomiczne Mmzowieckiego są wyższe od średniej krajowej. Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa (ponad 5 milionów mieszkańców) stanowił 161% średniej krajowej w 2013r. (ostatnie dostępne dane) i to głównie dzięki usługom, które dominują w gospodarce lokalnej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.