PARTNER PORTALU
  • BGK

Referendum lokalne będzie miało daleki zasięg

  • GK    6 stycznia 2012 - 09:34
Referendum lokalne będzie miało daleki zasięg

Mieszkańcy mają prawo do wyrażania opinii w referendum we wszystkich zasadniczych dla swojej wspólnoty sprawach, nawet wtedy, gdy sprawy te nie są zadaniami organów lokalnych.
Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, a senacka komisja ustawodawcza – by dostosować obecnie obowiązującą ustawę o referendum lokalnym – przygotowała projekt zmian.

Trybunał w wyroku z 26 lutego 2003 r. orzekł, że art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym jest zgodny z Konstytucją, ale należy go uzupełnić treściami wynikającymi z Konstytucji, wraz z którymi stworzy on całkowitą definicję przedmiotu referendum lokalnego.

Artykuł ten w obecnym brzmieniu pozwala poddać pod referendum sprawę, która dotyczy tej wspólnoty oraz mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, co oznacza, że jeśli nawet sprawa dotyczy danej wspólnoty, lecz nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządu, to nie może być przedmiotem referendum.

Według senatorów przepis ten w praktyce powoduje, że samorządy odmawiają przeprowadzenia referendum lokalnego, twierdząc że – choć sprawa dotyczy danej wspólnoty, na przykład zmiana granic lub likwidacja jednostki samorządu terytorialnego czy przebieg dróg niemających charakteru dróg gminnych – nie należy do kompetencji organów gminy, a więc nie może być przedmiotem referendum lokalnego.

Trybunał uznał, że mieszkańcy mają prawo do wyrażania swej woli w drodze referendum we wszystkich zasadniczych dla wspólnoty sprawach, nie wyłączonych z mocy Konstytucji – niezależnie, czy sprawy te są zadaniami organów lokalnych, czy też nie. Zasadnicze sprawy danego samorządu to sprawy istotne dla tej wspólnoty w zakresie, w jakim dotyczą więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych łączących jej mieszkańców, a więc jej tożsamości i przyszłości.

Senatorowie proponują więc, aby w ustawie o referendum lokalnym dodać zapis dający mieszkańcom prawo wyrażania opinii w referendum w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • soma115, 2012-01-10 15:02:34

    Bardzo dobra wiadomość! Szwajcaria jest w pełni rządzona przez obywateli i referenda. Dzięki temu pieniądze nie są marnowane. Władza wydaje cudze pieniądze. My dbamy o swoje. Zapraszamy do nas: demokracjaBezposrednia.pl
  • Wujek, 2012-01-06 22:37:16

    Oby nie był to zbyt daleki zasięg!