PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma urzędów pracy niepewna. Resort wciąż analizuje

  • MN    6 czerwca 2017 - 16:05
Reforma urzędów pracy niepewna. Resort wciąż analizuje

Wiceminister Stanisław Szwed o pracach resortu nad reformą urzędów pracy. (fot. Facebook)

Przejęcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy przez administrację rządową nie jest jeszcze przesądzone - tłumaczy Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
• Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przejdą w ręce administracji rządowej… albo nie. W tej sprawie resort nie podjął jeszcze decyzji.

• Wiadomo natomiast, że do centralizacji urzędów nie dojdzie w 2018 roku.

• Wiceminister zapewnia, że w reformie urzędów pracy nie chodzi o obsadzanie stanowisk swoimi ludźmi.

Obecnie powiatowe urzędy pracy podlegają pod starostwa powiatowe, natomiast wojewódzkie urzędy pracy pod marszałków województw. Posłanka Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz pisze w interpelacji do ministra o planowanych zmianach zmierzających do centralizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy, które zakładają przeniesienie urzędów do administracji rządowej. Dodaje, że z doniesień medialnych wynika, iż zapowiadane zmiany dotyczą już roku 2018.

- Dla samorządów wiąże się to z koniecznością zmian planów finansowych oraz zmian organizacyjnych – pisze Okła-Drewnowicz.

W odpowiedzi wiceminister Stanisław Szwed przyznaje, że aktualnie w resorcie trwają prace analityczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie organizacji urzędów pracy, w tym zmian dotyczących ich umiejscowienia w strukturze administracji publicznej.

Czytaj też: Mieszkańcy staną się faktycznymi właścicielami gruntów. Kiedy?

- Jak można się domyślić, zmiany w tym zakresie nie są decyzją łatwą, wiążą się bowiem z daleko idącymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim osobowymi i finansowymi – wyjaśnia Szwed i dodaje: - Jednocześnie jednak pragnę poinformować, iż koncepcja podporządkowania urzędów pracy administracji rządowej nie jest przesądzona, w tym w szczególności nie można na dzień dzisiejszy wskazać, czy rozważane zmiany zostaną zrealizowane i kiedy to nastąpi. Wykluczyć zatem można doniesienia, iż miałoby to dotyczyć już 2018 roku.

W odpowiedzi wiceministra czytamy też, że do resortu trafiały już uwagi i głosy zaniepokojenia ze strony samorządowej, dlatego zmiany w przyporządkowaniu urzędów nadal są głęboko analizowane. Szwed dodaje jednak, że centralizacja urzędów wynika z „troski o lokalne rynki pracy” i potrzeby optymalizacji zarządzania obsługą rynku pracy.  

Czytaj też: Wchodzi nowy Kodeks postępowania administracyjnego

Wiceminister zapewnia jednocześnie, że nie jest celem resortu dokonywanie zmian w obsadzie stanowisk w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, czy też zmniejszenie zatrudnienia w systemie urzędów pracy. Podkreśla, że zapowiadane zmiany nie są przesądzone.

Posłanka zwraca również uwagę na fakt, że aktualnie trwa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 i samorządy są w trakcie realizacji projektów, z których wynika wiele zobowiązań finansowych. Zauważa, że urzędy pracy są jednostkami, gdzie liczba projektów realizowanych przy udziale środków unijnych jest niezwykle wysoka. – Istnieje ogromne ryzyko zakłócenia płynności działań w tym zakresie oraz realizacji zobowiązań – podkreśla.

Czytaj też: Nowelizacja podpisana. Zmienią się zasady wycinki drzew

Stanisław Szwed odpowiada, że gdyby doszło do przejęcia urzędów pracy przez administrację rządową, wszystkie umowy i wytyczne dotyczące projektów współfinansowanych z EFS zostaną odpowiednio dostosowane do nowej struktury organizacyjnej i podziału kompetencji.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych doniesień już od 1 stycznia 2018 r. do administracji rządowej miało zostać przeniesione 340 powiatowych i 16 wojewódzkich urzędów pracy. Pracuje w nich łącznie ponad 20 tys. osób. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Anna KLZ, 2017-06-08 22:35:36

    p. S. Szwed już uczestniczył w reorganizacji administracji rządowej, z efektów ani mysli rozliczyc się. przedkładam wycinek faktograficzny: sprzeniewierza się Konstytucyjnemu prawu Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) oraz zapisom w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowe...j Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.); Okręgowe Inspektoraty Pracy Państwowej Inspekcji Pracy – zastosowały dyskryminację INSTYTUCJONALNĄ, dyskryminację ZAWODOWĄ wraz z ekonomiczną oraz dyskryminację ODWROTNĄ, posiłkując się półprawdą i bezrobociem FRYKCYJNYM z lat 1990 -1993 ubiegłego wieku. Ukryto informację o limicie przyjęć. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział I RZECZPOSPOLITA Art.2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. „Głównym obowiązkiem urzędnika państwowego jest ochrona interesów państwa oraz słusznych interesów obywateli” 2017 rok to dziesiąta rocznica (2007r.) przejęcia poszukiwanych specjalistów ds. kontroli legalności zatrudnienia (urzędników – fachowców) z administracji rządowej do Państwowej Inspekcji Pracy wraz z zadaniami które stały się uciążliwością dla państwowego Organu kontrolnego przekształcającego się w OLIGARCHIĘ. - Urzędnicy polityczni (beneficjenci walczący o władzę i realizujący interesy polityczne). (Dz. U. nr 52, poz. 260 z późń. zm.).podaje: Czynności kontrolne wykonyw  rozwiń