PARTNER PORTALU
  • BGK

Rejestr BIG pomaga gminom odzyskiwać pieniądze

  • wnp.pl (Piotr Stefaniak)    21 czerwca 2010 - 11:35
Rejestr BIG pomaga gminom odzyskiwać pieniądze

Za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, od kwietnia 2009 r. gminy odzyskały 503,2 mln zł od osób zalegających z alimentami.
Taki stan rzeczy jest możliwy dzięki przepisom, wprowadzonym 1 października 2008 r., o przekazywaniu do BIG informacji o zadłużeniu alimentacyjnym.

- Okazały się one bardzo pożyteczne dla budżetów gmin i jednostek samorządowych, skorzystały na nich również dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji przez to, że ich rodzice lub prawni opiekunowie nie wywiązywali się z zasądzonych im świadczeń alimentacyjnych - komentuje Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor.

- Bazując na dotychczasowych doświadczeniach liczymy, że kolejne możliwości prawne okażą się równie pożyteczne i dzięki BIG gminy odzyskają pieniądze, które będą mogły zagospodarować z pożytkiem dla lokalnej społeczności.

Przypomnijmy, że od 14 czerwca br. weszły w życie nowe regulacje prawne, rozszerzające w znaczny sposób katalog wierzytelności, które gminy mogą wprowadzać do rejestru dłużników BIG. Nowa ustawa o BIG pozwala jednostkom samorządu terytorialnego uporać się m.in. z zadłużeniem z tytułu opłat za: wynajem lokali, usługi wodociągowe, kanalizacyjne, gospodarowanie odpadami. Informacje o zadłużeniu umieszczone przez gminę w bazie BIG sprawdzają m.in. banki, firmy leasingowe, telekomunikacyjne jak i fundusze pożyczkowe. Dzięki temu są one w stanie lepiej ocenić rzetelność płatniczą osoby, z którą planują podpisać umowę.

Zapis w Rejestrze Dłużników w BIG wiąże się więc z uniemożliwieniem dostępu do kredytu bankowego, zakupów na raty, czy też zakupu telefonu komórkowego lub abonamentu telewizji kablowej. To z kolei motywuje dłużnika do spłacenia swoich zobowiązań. Tylko uregulowanie długu powoduje, że dane niesolidnego płatnika są usuwane z rejestru BIG. W przeciwnym wypadku informacje o dłużniku mogą w nim pozostać nawet przez 10 lat.

Od 14 czerwca gminy oraz organy jej podlegające mogą wpisywać do baz Biur Informacji Gospodarczych dane wszystkich osób fizycznych, które zalegają z płatnościami na co najmniej 200 zł oraz dane przedsiębiorców, jeżeli ich długi przekroczą 500 zł. Opóźnienie w spłacie musi wynosić minimum 60 dni, a nieterminowi płatnicy na 30 dni przed planowanym przekazaniem do BIG negatywnych informacji, muszą otrzymać listownie wezwanie do zapłaty.

W przypadku dłużników alimentacyjnych informacja gospodarcza o przeterminowanych należnościach powinna zostać przekazana do któregoś z Biur Informacji Gospodarczej jeżeli zaległość w spłacie zobowiązania wynosi co najmniej 6 miesięcy.

- Nowe regulacje nie obejmują dzisiaj jeszcze należności publiczno-prawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, płatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz innych opłat na rzecz instytucji administracji publicznej czy samorządowych. Mamy nadzieję, że kolejne rozwiązania dla gmin to tylko kwestia czasu – podkreśla Mariusz Hildebrand.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.