PARTNER PORTALU
  • BGK

Rejestr nie jest ważny

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    28 czerwca 2011 - 07:21

Ograniczenie prawa do głosowania w wyborach do organów sołectwa musi wynikać ze statutu gminy.
Wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie stwierdzenia ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W uchwale gmina stwierdziła, że wybory sołtysa są ważne, zaś wybory do rady sołeckiej są nieważne – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jako podstawę prawną rada gminy podała art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem do właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Powołując się ten przepis, rada powinna wskazać ustawę, która daje jej kompetencje do podjęcia takiej uchwały, czego jednak radni nie zrobili.

Wątpliwości wojewody budził fakt, czy statut sołectwa, na który powołano się w uchwale, daje gminie podstawę do podjęcia uchwały. Nie reguluje on kwestii dotyczących stwierdzenia ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Wojewoda zwrócił uwagę, że możliwość kontrolowania przebiegu i wyników wyborów do organów jednostek pomocniczych przez radę gminy nie była kwestionowana przez orzecznictwo. Przyjmuje się, że rada gminy ma uprawnienia do kontrolowania procedur wyborczych organów jednostek pomocniczych.

W ramach tej kontroli ma prawo rozstrzygać protesty wyborcze oraz stwierdzać nieważność wadliwie przeprowadzonych wyborów, ale zdaniem wojewody przyjęcie, że bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje tylko osobom wpisanym do rejestru, jest niezgodne ze statutem sołectwa i narusza obowiązujące prawo – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.