Rejestracja pojazdów będzie wygodniejsza

  • Grażyna Kuryłło
  • 08-02-2012
  • drukuj
Właściciele pojazdów, w określonych przypadkach wydawania nowego dowodu rejestracyjnego, nie będą musieli jak teraz, pokazywać w urzędzie tablicy rejestracyjnej.
Rejestracja pojazdów będzie wygodniejsza

Taka zmianę wprowadza projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Dokument wskazuje organom rejestrującym tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, w tym postępowanie w przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej przez właściciela pojazdu. W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia ministra infrastruktury uproszczono tryb legalizacji tablic rejestracyjnych. Poprzednia regulacja wymagała, aby przy każdym wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego naklejać w nim odpowiednią część nowej nalepki legalizacyjnej, czyli trzeba było wydawać nowy komplet znaków legalizacyjnych z nowym indywidualnym numerem. Konieczna też była ponowna legalizacja tablic rejestracyjnych nalepkami legalizacyjnymi z nowego kompletu.

W projektowanym rozporządzeniu określono przypadki, związane z wydaniem dowodu rejestracyjnego przez organ rejestrujący bez konieczności wydania nowych tablic, w których organ rejestrujący nie wydaje nowego kompletu znaków legalizacyjnych.

Są to: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu oraz wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.

W takich przypadkach organ rejestrujący będzie wpisywał jedynie numer znaku legalizacyjnego, wydanego wcześniej przy rejestracji pojazdu, w adnotacjach nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nowe rozwiązanie opracowano w związku z wystąpieniami właścicieli pojazdów oraz organów rejestrujących sygnalizującymi zasadność uproszczenia obowiązującego trybu legalizacji tablic. Ułatwia ono postępowanie właścicielom pojazdów, którzy w określonych przypadkach wydawania nowego dowodu rejestracyjnego, nie będą musieli jak teraz, pokazywać w urzędzie tablicy rejestracyjnej.

Dokument określa także warunki techniczne oraz wzory znaków legalizacyjnych na poszczególne rodzaje tablic. Przepisy przejściowe zawarte w projekcie zapewniają ciągłość uznawania znaków legalizacyjnych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia oraz dowodów rejestracyjnych, w których potwierdzenie legalizacji tablic we wspomnianych przypadkach wydawania wtórnika lub nowego dowodu zostało dokonane poprzez wklejenie części C znaku legalizacyjnego w rubryce „adnotacje urzędowe”. Również tablice wydane według wzoru obowiązującego przed 1 lipca 1999 r, czyli tzw. czarne tablice rejestracyjne uznaje się za zalegalizowane.

Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przeanalizował również wpływ projektowanych przepisów na przychody samorządów terytorialnych. Ministerstwo dokonało szacunkowych obliczeń w oparciu o informacje uzyskane od producenta dokumentów rejestracyjnych za 2010 rok. Według nich każdy z organów rejestrujących w roku kalendarzowym wydaje średnio około 10500 nowych dowodów rejestracyjnych.

Założono, że około 20 proc. z nich to przypadki wydawania nowego dowodu, o których mowa w projekcie rozporządzenia, czyli nie wymagające wydania nowego kompletu znaków legalizacyjnych. Stanowi to 2100 wydanych dowodów rocznie, a to pomnożone przez 12,50 zł (bo tyle wynosi opłata), daje kwotę 26 250 zł przychodów rocznie. To konsekwencja zmniejszenia obciążeń administracyjnych organów rejestrujących.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Już dawno mogła być dużo wygodniejsza,prawdaż?

Teresa Wielka, 2012-02-21 18:24:49 odpowiedz

Nie jest to proste,prawdaż !? Będziemy czekać na wiadomości jutro...

N.Niebo, 2012-02-08 23:02:57 odpowiedz

nie da się wprowadzić jeszcze lepszych udogodnień? wszystkich chyba zależy na tym by mieszkańcom jak najbardziej wygodnie!

ALGI, 2012-02-08 22:43:41 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU