PARTNER PORTALU
 • BGK

Rejestracja pojazdów będzie wygodniejsza

 • Grażyna Kuryłło    8 lutego 2012 - 12:56
Rejestracja pojazdów będzie wygodniejsza

Właściciele pojazdów, w określonych przypadkach wydawania nowego dowodu rejestracyjnego, nie będą musieli jak teraz, pokazywać w urzędzie tablicy rejestracyjnej.
Taka zmianę wprowadza projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Dokument wskazuje organom rejestrującym tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, w tym postępowanie w przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej przez właściciela pojazdu. W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia ministra infrastruktury uproszczono tryb legalizacji tablic rejestracyjnych. Poprzednia regulacja wymagała, aby przy każdym wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego naklejać w nim odpowiednią część nowej nalepki legalizacyjnej, czyli trzeba było wydawać nowy komplet znaków legalizacyjnych z nowym indywidualnym numerem. Konieczna też była ponowna legalizacja tablic rejestracyjnych nalepkami legalizacyjnymi z nowego kompletu.

W projektowanym rozporządzeniu określono przypadki, związane z wydaniem dowodu rejestracyjnego przez organ rejestrujący bez konieczności wydania nowych tablic, w których organ rejestrujący nie wydaje nowego kompletu znaków legalizacyjnych.

Są to: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminu badania technicznego pojazdu oraz wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, o którym mowa w art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, bez zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego.

W takich przypadkach organ rejestrujący będzie wpisywał jedynie numer znaku legalizacyjnego, wydanego wcześniej przy rejestracji pojazdu, w adnotacjach nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nowe rozwiązanie opracowano w związku z wystąpieniami właścicieli pojazdów oraz organów rejestrujących sygnalizującymi zasadność uproszczenia obowiązującego trybu legalizacji tablic. Ułatwia ono postępowanie właścicielom pojazdów, którzy w określonych przypadkach wydawania nowego dowodu rejestracyjnego, nie będą musieli jak teraz, pokazywać w urzędzie tablicy rejestracyjnej.

Dokument określa także warunki techniczne oraz wzory znaków legalizacyjnych na poszczególne rodzaje tablic. Przepisy przejściowe zawarte w projekcie zapewniają ciągłość uznawania znaków legalizacyjnych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowego rozporządzenia oraz dowodów rejestracyjnych, w których potwierdzenie legalizacji tablic we wspomnianych przypadkach wydawania wtórnika lub nowego dowodu zostało dokonane poprzez wklejenie części C znaku legalizacyjnego w rubryce „adnotacje urzędowe”. Również tablice wydane według wzoru obowiązującego przed 1 lipca 1999 r, czyli tzw. czarne tablice rejestracyjne uznaje się za zalegalizowane.

Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przeanalizował również wpływ projektowanych przepisów na przychody samorządów terytorialnych. Ministerstwo dokonało szacunkowych obliczeń w oparciu o informacje uzyskane od producenta dokumentów rejestracyjnych za 2010 rok. Według nich każdy z organów rejestrujących w roku kalendarzowym wydaje średnio około 10500 nowych dowodów rejestracyjnych.

Założono, że około 20 proc. z nich to przypadki wydawania nowego dowodu, o których mowa w projekcie rozporządzenia, czyli nie wymagające wydania nowego kompletu znaków legalizacyjnych. Stanowi to 2100 wydanych dowodów rocznie, a to pomnożone przez 12,50 zł (bo tyle wynosi opłata), daje kwotę 26 250 zł przychodów rocznie. To konsekwencja zmniejszenia obciążeń administracyjnych organów rejestrujących.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Teresa Wielka, 2012-02-21 18:24:49

  Już dawno mogła być dużo wygodniejsza,prawdaż?
 • N.Niebo, 2012-02-08 23:02:57

  Nie jest to proste,prawdaż !? Będziemy czekać na wiadomości jutro...
 • ALGI, 2012-02-08 22:43:41

  nie da się wprowadzić jeszcze lepszych udogodnień? wszystkich chyba zależy na tym by mieszkańcom jak najbardziej wygodnie!