PARTNER PORTALU
  • BGK

Rekord w finansach województwa podlaskiego

  • JL    20 czerwca 2016 - 08:50
Rekord w finansach województwa podlaskiego
Województwo podlaskie osiągnęło w 2015 r. 847,6 mln zł dochodów. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o ponad 10 proc. Fot. Pixabay.com

W 2015 roku o ponad 10 proc. w porównaniu do 2014 r. wzrosły finanse woj. podlaskiego.
Województwo osiągnęło w 2015 r. 847,6 mln zł dochodów. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o ponad dziesięć procent (81,1 mln zł).

Zdecydowana większość dochodów to środki otrzymane z Unii Europejskiej (498,8 mln zł) – 58,9 proc., następnie dochody własne – 15,9 proc., subwencja ogólna – 13,9 proc., dotacje celowe z budżetu państwa 9,9 proc. oraz pozostałe dotacje – 1,4 proc.

Dochody z tytułu podatku CIT wyniosły 64,6 mln zł (w 2014 r. – 59,4 mln zł), a z tytułu PIT wyniosły 28,2 mln zł (w 2014 r. 26,1 mln zł). W stosunku do planu dochody podatkowe zostały przekroczone o 3,6 mln zł, co świadczy o realistycznym planowaniu dochodów.

Subwencja ogólna otrzymana w 2015 r. to 118,0 mln zł, z czego oświatowa – 17,3 mln zł, wyrównawcza – 74,6 mln zł, oraz regionalna (janosikowe) – 24,3 mln zł.

W porównaniu do planu (934,6 mln zł) dochody zrealizowano w blisko 91 proc.. To także najlepszy wynik w ostatnich latach.

Tylko niespełna 70 mln zł zabrakło, by wydatki (930,7 mln zł – planowano 1 061,8 mln zł) osiągnęły kwotę jednego miliarda złotych. W projekcie budżetu na 2015 r. (grudzień 2014 r.) zaplanowano wydatki w kwocie 860,5 mln zł.

Najwyższe wydatki wykonano w działach: transport i łączność – 503,5 mln zł (2014 – 358,8 mln zł), ochrona zdrowia – 88,7 mln zł (2014 – 50,4 mln zł), informatyka – 62,6 mln zł (2014 – 54,3 mln zł).

Na finansowanie krajowych przewozów kolejowych wydano 35,4 mln zł, w tym 16,5 mln to wydatki majątkowe (naprawa główna i modernizacja dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57).

W 2015 r., przy unijnym dofinansowaniu, zrealizowano duże inwestycje drogowe: Suwałki – Smolany Dąb o wartości 61,3 mln zł; Ostrożany – Siemiatycze o wartości 42,7 mln zł, Michałowo – Juszkowy Gród o wartości 62,0 mln zł.

Ponad 5 mln zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wydano na dokumentacje projektowe dróg, które będą realizowane ze środków unijnych perspektywy 2014– 2020.

Dokończono realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej”. Wydatki w 2015 wyniosły 214,8 mln zł, a łączna wartość projektu to ponad 245 mln zł. Dokończono realizację projektu „Trasy rowerowe w województwie podlaskim o wartości 40,0 mln zł (z czego 32,1 mln zł to środki UE). Zrealizowano projekt „Podlaski system informacyjny e-zdrowie” o wartości 34,8 mln zł. Zrealizowano również projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

Ponad 600,4 mln zł to były wydatki majątkowe. Z roku na rok zwiększa się ich udział w wydatkach ogółem, który w 2015 r. wyniósł 64,51 proc. i był najwyższy w kraju – przy średniej krajowej 45,13 proc.

Zadłużenie województwa na 31 grudnia 2015 r. wyniosło w sumie 66,6 mln zł. W 2015 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 50 mln zł., zatem zadłużenie z lat poprzednich to jedynie 16,6 mln zł. Zadłużenie wzrosło o 37,0 mln zł.

W związku z trudną sytuacją finansową szpitali, dla ratowania płynności finansowej poprzez zmniejszanie kosztów finansowych, poręczono kredyty w wysokości 71,3 mln zł. Gdyby nie nowe poręczenia kredytów, to sytuacja finansowa dwóch szpitali wojewódzkich byłaby co najmniej dramatyczna, zagrażająca ich istnieniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.