Rekord w finansach województwa podlaskiego

W 2015 roku o ponad 10 proc. w porównaniu do 2014 r. wzrosły finanse woj. podlaskiego.
Rekord w finansach województwa podlaskiego
Województwo podlaskie osiągnęło w 2015 r. 847,6 mln zł dochodów. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o ponad 10 proc. Fot. Pixabay.com

Województwo osiągnęło w 2015 r. 847,6 mln zł dochodów. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o ponad dziesięć procent (81,1 mln zł).

Zdecydowana większość dochodów to środki otrzymane z Unii Europejskiej (498,8 mln zł) – 58,9 proc., następnie dochody własne – 15,9 proc., subwencja ogólna – 13,9 proc., dotacje celowe z budżetu państwa 9,9 proc. oraz pozostałe dotacje – 1,4 proc.

Dochody z tytułu podatku CIT wyniosły 64,6 mln zł (w 2014 r. – 59,4 mln zł), a z tytułu PIT wyniosły 28,2 mln zł (w 2014 r. 26,1 mln zł). W stosunku do planu dochody podatkowe zostały przekroczone o 3,6 mln zł, co świadczy o realistycznym planowaniu dochodów.

Subwencja ogólna otrzymana w 2015 r. to 118,0 mln zł, z czego oświatowa – 17,3 mln zł, wyrównawcza – 74,6 mln zł, oraz regionalna (janosikowe) – 24,3 mln zł.

W porównaniu do planu (934,6 mln zł) dochody zrealizowano w blisko 91 proc.. To także najlepszy wynik w ostatnich latach.

Tylko niespełna 70 mln zł zabrakło, by wydatki (930,7 mln zł – planowano 1 061,8 mln zł) osiągnęły kwotę jednego miliarda złotych. W projekcie budżetu na 2015 r. (grudzień 2014 r.) zaplanowano wydatki w kwocie 860,5 mln zł.

Najwyższe wydatki wykonano w działach: transport i łączność – 503,5 mln zł (2014 – 358,8 mln zł), ochrona zdrowia – 88,7 mln zł (2014 – 50,4 mln zł), informatyka – 62,6 mln zł (2014 – 54,3 mln zł).

Na finansowanie krajowych przewozów kolejowych wydano 35,4 mln zł, w tym 16,5 mln to wydatki majątkowe (naprawa główna i modernizacja dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57).

W 2015 r., przy unijnym dofinansowaniu, zrealizowano duże inwestycje drogowe: Suwałki – Smolany Dąb o wartości 61,3 mln zł; Ostrożany – Siemiatycze o wartości 42,7 mln zł, Michałowo – Juszkowy Gród o wartości 62,0 mln zł.

Ponad 5 mln zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wydano na dokumentacje projektowe dróg, które będą realizowane ze środków unijnych perspektywy 2014– 2020.

Dokończono realizację projektu „Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej”. Wydatki w 2015 wyniosły 214,8 mln zł, a łączna wartość projektu to ponad 245 mln zł. Dokończono realizację projektu „Trasy rowerowe w województwie podlaskim o wartości 40,0 mln zł (z czego 32,1 mln zł to środki UE). Zrealizowano projekt „Podlaski system informacyjny e-zdrowie” o wartości 34,8 mln zł. Zrealizowano również projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

Ponad 600,4 mln zł to były wydatki majątkowe. Z roku na rok zwiększa się ich udział w wydatkach ogółem, który w 2015 r. wyniósł 64,51 proc. i był najwyższy w kraju – przy średniej krajowej 45,13 proc.

Zadłużenie województwa na 31 grudnia 2015 r. wyniosło w sumie 66,6 mln zł. W 2015 r. zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 50 mln zł., zatem zadłużenie z lat poprzednich to jedynie 16,6 mln zł. Zadłużenie wzrosło o 37,0 mln zł.

W związku z trudną sytuacją finansową szpitali, dla ratowania płynności finansowej poprzez zmniejszanie kosztów finansowych, poręczono kredyty w wysokości 71,3 mln zł. Gdyby nie nowe poręczenia kredytów, to sytuacja finansowa dwóch szpitali wojewódzkich byłaby co najmniej dramatyczna, zagrażająca ich istnieniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU