PARTNER PORTALU
  • BGK

Renta planistyczna bez odsetek

  • GK    30 lipca 2013 - 11:14
Renta planistyczna bez odsetek

Ustawa o planowaniu przestrzennym nie daje podstaw do naliczania i obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia terminu przez osobę zobowiązaną do wniesienia opłaty planistycznej.
Co się dzieje, gdy urząd gminy naliczył opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, potocznie zwaną rentą planistyczną, ale nie została ona zapłacona w terminie? Czy należy doliczyć odsetki ustawowe?

Jest kłopot, ponieważ obecne orzecznictwo wskazuje na to, że co prawda opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości jest daniną posiadająca pewne cechy podatku, ale obowiązek jej zapłaty nie wynika z ustawy podatkowej.

Podsumował to Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że gdyby ustawodawca chciał nadać opłacie planistycznej status podatku czy też innej należności podatkowej, zrobiłby to wprost w jednej z ustaw podatkowych.

Nie zrobił tego, więc nie można domniemywać, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mieści się w kręgu ustaw podatkowych.

Również w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ustawa o planowaniu przestrzennym nie daje podstaw do naliczania i obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia terminu przez osobę zobowiązaną do wniesienia opłaty planistycznej.

- W ustawie tej nie wprowadzono również odniesienia do stosowania innych ustaw, z których mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego odsetek ustawowych w razie nieuiszczenia przedmiotowej opłaty w terminie - orzekła warszawska RIO.

Potwierdza to również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który mówi, że rozstrzygnięcie organu administracji o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty opłaty planistycznej, bez wskazania podstaw prawnych, z których taki obowiązek można wyprowadzić, stanowi naruszenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stanęła na stanowisku, że w przypadku renty planistycznej z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika prawo do naliczenia odsetek od nieterminowo uiszczonej opłaty.

Brak w niej również odniesienia do posiłkowego stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nieuiszczenia opłaty w terminie.

Z uwagi na publicznoprawny, a nie cywilnoprawny charakter świadczenia, nie znajdują tu również, bez wyraźnego wskazania, zastosowania przepisy Kodeku cywilnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Wszystko wiemy , 2013-08-07 17:26:28

    To kto jest autorem takiej ustawy, innych ustaw, które nie dbają o budżet gmin? Tu zapis o " dowolnej rencie planistycznej" tj. " kredyt bez odsetek, a w innym artykule na Portalu Samorządowym dowiadujemy się od odważnego Pana Andrzeja Porowskiego, że najbardziej korupcyjne przepis...y (o decyzjach o warunkach zabudowy ) też w tej samej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawierają się. Do tego dodać należy dwie sprzeczne linie orzecznicze: I- decyzje nie muszą być zgodne ze studium gminy. II- nie znaczy wcale, że nie muszą być z num niezgodne). Reasumując: Wszystko wszyscy wiemy i nadal z tym żyjemy.  rozwiń