Renta planistyczna bez odsetek

Ustawa o planowaniu przestrzennym nie daje podstaw do naliczania i obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia terminu przez osobę zobowiązaną do wniesienia opłaty planistycznej.
Renta planistyczna bez odsetek

Co się dzieje, gdy urząd gminy naliczył opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, potocznie zwaną rentą planistyczną, ale nie została ona zapłacona w terminie? Czy należy doliczyć odsetki ustawowe?

Jest kłopot, ponieważ obecne orzecznictwo wskazuje na to, że co prawda opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości jest daniną posiadająca pewne cechy podatku, ale obowiązek jej zapłaty nie wynika z ustawy podatkowej.

Podsumował to Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że gdyby ustawodawca chciał nadać opłacie planistycznej status podatku czy też innej należności podatkowej, zrobiłby to wprost w jednej z ustaw podatkowych.

Nie zrobił tego, więc nie można domniemywać, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mieści się w kręgu ustaw podatkowych.

Również w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ustawa o planowaniu przestrzennym nie daje podstaw do naliczania i obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia terminu przez osobę zobowiązaną do wniesienia opłaty planistycznej.

- W ustawie tej nie wprowadzono również odniesienia do stosowania innych ustaw, z których mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego odsetek ustawowych w razie nieuiszczenia przedmiotowej opłaty w terminie - orzekła warszawska RIO.

Potwierdza to również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który mówi, że rozstrzygnięcie organu administracji o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty opłaty planistycznej, bez wskazania podstaw prawnych, z których taki obowiązek można wyprowadzić, stanowi naruszenie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stanęła na stanowisku, że w przypadku renty planistycznej z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika prawo do naliczenia odsetek od nieterminowo uiszczonej opłaty.

Brak w niej również odniesienia do posiłkowego stosowania innych ustaw, z których ewentualnie mogłoby wynikać uprawnienie do dochodzenia od zobowiązanego tego typu świadczenia w razie nieuiszczenia opłaty w terminie.

Z uwagi na publicznoprawny, a nie cywilnoprawny charakter świadczenia, nie znajdują tu również, bez wyraźnego wskazania, zastosowania przepisy Kodeku cywilnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

To kto jest autorem takiej ustawy, innych ustaw, które nie dbają o budżet gmin? Tu zapis o " dowolnej rencie planistycznej" tj. " kredyt bez odsetek, a w innym artykule na Portalu Samorządowym dowiadujemy się od odważnego Pana Andrzeja Porowskiego, że najbardziej korupcyjne przepis...y (o decyzjach o warunkach zabudowy ) też w tej samej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawierają się. Do tego dodać należy dwie sprzeczne linie orzecznicze: I- decyzje nie muszą być zgodne ze studium gminy. II- nie znaczy wcale, że nie muszą być z num niezgodne). Reasumując: Wszystko wszyscy wiemy i nadal z tym żyjemy. rozwiń

Wszystko wiemy , 2013-08-07 17:26:28 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU