PARTNER PORTALU
  • BGK

Resort finansów podał średnią kwotę bazową na 2015 rok

  • pt    27 sierpnia 2014 - 08:05
Resort finansów podał średnią kwotę bazową na 2015 rok

Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2015 rok wynosi 2 tys. 894,42 zł na mieszkańca - ogłosiło Ministerstwo Finansów.
Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim Minister Finansów oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

W roku 2015 kwota Kbk potrzebna do wyliczenia funduszu sołeckiego wynosi 2 tys.894,42 zł na mieszkańca.

Czytaj też: Nowa propozycja w sprawie zwrotu wydatków na fundusz sołecki

Średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj:Fundusz sołecki popularny w podkarpackich gminach

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2015 zostały przyjęte wielkości:

*wykonane w 2013 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2014 roku;

*liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2013 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.