Resort finansów podał średnią kwotę bazową na 2015 rok

Średnia kwota bazowa w kraju (Kbk) na 2015 rok wynosi 2 tys. 894,42 zł na mieszkańca - ogłosiło Ministerstwo Finansów.
Resort finansów podał średnią kwotę bazową na 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy o funduszu sołeckim Minister Finansów oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

W roku 2015 kwota Kbk potrzebna do wyliczenia funduszu sołeckiego wynosi 2 tys.894,42 zł na mieszkańca.

Czytaj też: Nowa propozycja w sprawie zwrotu wydatków na fundusz sołecki

Średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj:Fundusz sołecki popularny w podkarpackich gminach

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2015 zostały przyjęte wielkości:

*wykonane w 2013 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2014 roku;

*liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2013 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU