PARTNER PORTALU
  • BGK

Rezerwa na samorządowe drogi do podziału

  • AW    28 grudnia 2011 - 17:23
Rezerwa na samorządowe drogi do podziału

Do 17 lutego 2012 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r. Pula jest ograniczona.
Jak informuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej.

Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Kryteria do oceny i weryfikacji wniosków zostały ustalone 21 grudnia na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Preferowane będą m in. zadania inwestycyjne:

- obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynieryjnych, posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę
- obejmujące budowę lub przebudowę ciągów drogowych przebiegających prze obszar co najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw)
- dla których zarządcy drogi posiadają znaczący udział środków własnych, w wysokości nie niższej niż kwota dofinansowania.

(Wzory pism z wytycznymi, które zostały skierowane do prezydentów miast na prawach powiatu, zarządów województw oraz zarządów powiatów publikujemy poniżej w dziale Multimedia)

Ministerstwo zwraca uwagę, że ze względu na niewielką pulę rezerwową, przedmiotem dofinansowania powinien być tylko jedne projekt z danego samorządu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.