PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: absolutorium nie służy do oceny pracy wójta

  • pt    12 sierpnia 2016 - 08:56
RIO: absolutorium nie służy do oceny pracy wójta

Uchwała w sprawie absolutorium dla wójta musi być podejmowana na podstawie oceny wykonania budżetu lub jego części (fot.mat.prasowe)

Instytucja absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu, zastrzeżenia odnoszące się do całokształtu pracy wójta nie mogą stanowić podstawy do oceny w tym zakresie – podkreśla RIO.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Wojciechów z 29 czerwca 2016 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Jak pisze RIO w orzeczeniu, na sesji w dniu 29 czerwca 2016 r. rada rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2015 r. Przed podjęciem uchwały informację o wykonaniu budżetu przedstawił wójt gminy. Głosów w dyskusji, zapytań i wątpliwości ze strony radnych nie było.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował radnych o uchwale w której komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi.

Jak podkreśla Izba, żaden z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, nie zadał pytania, ani nie ustosunkował się do uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jednak w wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym wzięło udział 14 radnych, za projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium głosowało 4 radnych, przeciw głosowało 9 radnych i 1 wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Ocena wykonania budżetu

W ocenie Kolegium RIO w Lublinie należy podkreślić, że ustawodawca wyraźnie postanowił w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym o przesłankach głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium. Z przepisu tego wynika wprost, że jedyną faktycznie i prawnie uzasadnioną podstawą udzielenia lub nieudzielenia absolutorium jest ocena wykonania budżetu.

Zatem uchwała w sprawie absolutorium dla wójta musi być podejmowana na podstawie oceny wykonania budżetu lub jego części, a więc wykonania planu dochodów, planu wydatków, w tym inwestycji, planu przychodów, planu rozchodów i innych elementów uchwały budżetowej.

Instytucja absolutorium jest więc wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu, zastrzeżenia odnoszące się do całokształtu pracy wójta nie mogą stanowić podstawy do oceny w tym zakresie.

Absolutorium to nie ocena wójta

Jak dodaje RIO na sesji nie sprecyzowano podstawy do negatywnej oceny wykonania budżetu lub jego części, jako przesłanki do nieudzielenia absolutorium.

- Należy domniemywać w tej sytuacji, że instytucję absolutorium większość radnych uznała za przesłankę do oceny pracy wójta z innych przyczyn niż budżetowe – dodaje Izba.

RIO podkreśla przy tym, że nie oznacza to, że rada gminy nie może ocenić wójta na podstawie innego kryterium i z innych powodów, ale może to mieć miejsce w innym niż absolutoryjnym trybie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.