RIO: absolutorium nie służy do oceny pracy wójta

Instytucja absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu, zastrzeżenia odnoszące się do całokształtu pracy wójta nie mogą stanowić podstawy do oceny w tym zakresie – podkreśla RIO.
RIO: absolutorium nie służy do oceny pracy wójta
Uchwała w sprawie absolutorium dla wójta musi być podejmowana na podstawie oceny wykonania budżetu lub jego części (fot.mat.prasowe)


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Wojciechów z 29 czerwca 2016 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Jak pisze RIO w orzeczeniu, na sesji w dniu 29 czerwca 2016 r. rada rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2015 r. Przed podjęciem uchwały informację o wykonaniu budżetu przedstawił wójt gminy. Głosów w dyskusji, zapytań i wątpliwości ze strony radnych nie było.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował radnych o uchwale w której komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi.

Jak podkreśla Izba, żaden z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, nie zadał pytania, ani nie ustosunkował się do uchwały Komisji Rewizyjnej.

Jednak w wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym wzięło udział 14 radnych, za projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium głosowało 4 radnych, przeciw głosowało 9 radnych i 1 wstrzymał się od głosu.

W wyniku głosowania rada podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Ocena wykonania budżetu

W ocenie Kolegium RIO w Lublinie należy podkreślić, że ustawodawca wyraźnie postanowił w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym o przesłankach głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium. Z przepisu tego wynika wprost, że jedyną faktycznie i prawnie uzasadnioną podstawą udzielenia lub nieudzielenia absolutorium jest ocena wykonania budżetu.

Zatem uchwała w sprawie absolutorium dla wójta musi być podejmowana na podstawie oceny wykonania budżetu lub jego części, a więc wykonania planu dochodów, planu wydatków, w tym inwestycji, planu przychodów, planu rozchodów i innych elementów uchwały budżetowej.

Instytucja absolutorium jest więc wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu, zastrzeżenia odnoszące się do całokształtu pracy wójta nie mogą stanowić podstawy do oceny w tym zakresie.

Absolutorium to nie ocena wójta

Jak dodaje RIO na sesji nie sprecyzowano podstawy do negatywnej oceny wykonania budżetu lub jego części, jako przesłanki do nieudzielenia absolutorium.

- Należy domniemywać w tej sytuacji, że instytucję absolutorium większość radnych uznała za przesłankę do oceny pracy wójta z innych przyczyn niż budżetowe – dodaje Izba.

RIO podkreśla przy tym, że nie oznacza to, że rada gminy nie może ocenić wójta na podstawie innego kryterium i z innych powodów, ale może to mieć miejsce w innym niż absolutoryjnym trybie.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU