PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Burmistrz nie może dysponować rachunkiem bankowym zakładu komunalnego

  • JL    20 września 2016 - 06:06
RIO: Burmistrz nie może dysponować rachunkiem bankowym zakładu komunalnego
RIO w Zielonej Górze uznała, że tylko kierownik zakładu gospodarki komunalnej może dysponować pieniędzmi na jego rachunku bankowym. Fot. Pixabay.com

Uprawnionym do dysponowania pieniędzmi na rachunku bankowym zakładu gospodarki komunalnej jest jedynie jego kierownik, bo to na nim ciąży odpowiedzialność za gospodarkę finansową tej jednostki.
Takie stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wobec dotyczącego uprawnień burmistrza do dysponowania rachunkiem bankowym zakładu budżetowego zapytania kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

RIO zwróciła uwagę na to, że zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 15 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty pokrywa z przychodów własnych. Izba zaznacza, że sposób prowadzenia finansów samorządowych zakładów budżetowych określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 7 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1542), a z paragrafu 35 tego rozporządzenia wynika jasno, że samorządowy zakład budżetowy ma odrębny rachunek bankowy.

RIO powołuje się również na art. 47 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stanowi on, że kierownicy niemających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych gminy działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obejmuje ono czynności zwykłego zarządu, w tym w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych. Oznacza to, że kierownik zakładu budżetowego działa jednoosobowo w jego imieniu.

RIO w Zielonej Górze zaznacza także, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych odpowiada za całość finansów tej jednostki, a gospodarka finansowa obejmuje gromadzenie i wydawanie środków publicznych oraz inne czynności, które służą temu procesowi. Zalicza się do nich również pobieranie należności, dokonywanie wydatków, organizowanie i kierowanie pracą jednostki.

Dlatego też RIO w Zielonej Górze stoi na stanowisku, że burmistrz nie może dysponować rachunkiem bankowym zakładu komunalnego. Może to robić jedynie jego kierownik. Jednocześnie RIO zaznacza, że jej stanowisko w tej kwestii nie jest prawnie wiążącą wykładnią obowiązujących przepisów, lecz stanowi jedynie przedstawienie jej stanowiska w tej sprawie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.