PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO, inwentaryzacja mienia: najczęściej popełniane błędy

  • pt    20 sierpnia 2016 - 16:12
RIO, inwentaryzacja mienia: najczęściej popełniane błędy
Jak przypomina RIO prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja umożliwia doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. (fot.vat.pl)

• Inwentaryzacja składników mienia okazuje się niezwykle trudnym wyzwaniem dla jednostek samorządowych – wynika z kontroli RIO.
• Mimo wykrycia wielu nieprawidłowości, ocena Krajowej Rady RIO odnosząca się przede wszystkim do wypełnienia obowiązku objęcia inwentaryzacją składników majątku, przestrzegania i rozliczania wyników inwentaryzacji, była jednak na ogół pozytywna.
Regionalne Izby Obrachunkowe, na podstawie decyzji Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przeprowadziły w 2015 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych koordynowaną kontrolę gospodarki finansowej w zakresie inwentaryzacji składników mienia.

Do kontroli wytypowano 88 jednostek samorządu terytorialnego (ich urzędy), z tego: trzy województwa samorządowe, czternaście powiatów, pięć miast na prawach powiatu, szesnaście gmin miejskich, dwadzieścia cztery gminy miejsko-wiejskie i dwadzieścia sześć gmin wiejskich (statystycznie co najmniej pięć z każdego województwa).

Jak przypomina RIO prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja umożliwia doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym (weryfikację wiarygodności danych zgromadzonych w systemie rachunkowości), a tym samym zapewnia rzetelność i kompletność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego oraz umożliwia rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.

Inwentaryzacja jest instrumentem kontroli zarządczej, a rzetelne przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji — podstawowym mechanizmem kontrolnym – przypomina Izba.

Zaniechanie przeprowadzania lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie jej w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Jak dodaje RIO sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jest procesem długotrwałym, a jego końcowym efektem jest ujęcie ewentualnych różnic w księgach rachunkowych roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. RIO przyznaje, że zapisy w księgach rachunkowych dotyczące stanu majątku jednostki mogą znacznie różnić się od stanu rzeczywistego wykazanego w czasie inwentaryzacji.

Problemy z inwentaryzacją

Najwięcej problemów ze wszystkich metod inwentaryzacji stwarza JST spis z natury, jest najbardziej czasochłonny, angażuje wiele osób w jednostce, dotyczy aktywów o znacznej wartości. Izba podkreśla, że najważniejszym aspektem praktycznym rozliczania spisu z natury jest zapewnienie jego sprawnego przebiegu, w tym wyznaczenie sztywnych terminów, w których powinien być rozliczony przez komisję inwentaryzacyjną, a także terminu, w którym rozliczenie to powinno być zatwierdzone przez kierownika jednostki.

Zgodnie art. 26 uor jednostka jest zobligowana do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich pozycji aktywów i pasywów.

Jeżeli dana pozycja ujęta w księgach rachunkowych nie została zinwentaryzowana drogą spisu z natury lub drogą otrzymania potwierdzeń od banków i kontrahentów, powinna podlegać inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją jej wartości.MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.