RIO jako polityczny straszak na samorządy?

  • Agata Dąmbska (Forum Od-nowa)
  • 08-06-2017
  • drukuj
Posłowie PiS przegłosowali poprawkę w projekcie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która z jednej strony wzmacnia kontrolę nad samorządami, a z drugiej - ogranicza wpływ sejmików na wybór członków Izb. - Takie zapisy to złamanie Konstytucji i ograniczenie roli radnych- twardo podkreśla Agata Dąmbska z Forum Od-Nowa.
RIO jako polityczny straszak na samorządy?
Ocenianie działań władzy wykonawczej spoczywa na radach, a nie RIO - przypomina Dąbska (fot.ilustracyjne: dzierzoniow.pl)

Regionalne Izby Obrachunkowe zostały powołane jako organy nadzoru nad działalnością gminną w zakresie finansowym na mocy art. 86 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zakres działań RIO określa z kolei art. 85, stanowiąc, że „nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem”. Przesądza to również art. 171 Konstytucji RP: (1) „działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności” i (2) „organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.

RIO wchodzi w kompetencje radnych

Tymczasem na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 6 czerwca br. doszło do złamania zapisów Konstytucji i ustawy poprzez przegłosowanie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości poprawki, nakładającej na RIO obowiązek kontroli także według kryterium gospodarności i rzetelności.

Czytaj też: RIO z dodatkowymi uprawnieniami: mają przeciwdziałać zadłużaniu się samorządów

Pominąwszy już fakt, że znaczenie słowa „rzetelność” odsyła do kwestii nie wyłącznie finansowych, zarówno pojęcie „gospodarności”, jak i „rzetelności” jest nieostre, co będzie ewokować uznaniowość decyzji RIO.

Co gorsza, zmiana wprowadzona przez Sejm stanowi naruszenie dotychczasowej równowagi władzy stanowiącej i wykonawczej w samorządzie: zadanie oceniania działań egzekutywy spoczywa na radach, a nie Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Wejście w życie zaproponowanego przez posłów przepisu prowadzić więc będzie do dalszej marginalizacji znaczenia radnych poprzez osłabianie ich funkcji kontrolnej, stanowiąc swoisty zamach na podstawowe kwestie ustrojowe JST.

Kolejny krok do centralizacji

W projektowanej nowelizacji ewoluuje również sposób wyłaniania składu poszczególnych izb: kompetencja ta ma zostać wyjęta z sejmików województw i przeniesiona w wyłączną gestię premiera, zasięgającego opinii ministra właściwego ds. administracji.

Oznacza to odejście od dotychczasowej pluralistycznej formuły ustalania składu RIO (współpraca szczebla samorządu wojewódzkiego ze szczeblem centralnym) na rzecz całkowitego podporządkowania wyborów władzom krajowym. Widać więc wyraźnie, że kierunek centralizacji polskiego samorządu terytorialnego zostaje utrzymany i wzmocniony.

Do tej pory działania Regionalnych Izb Obrachunkowych, nad którymi nadzór sprawuje przecież minister właściwy ds. administracji, a więc przedstawiciel rządu, były już nieraz krytykowane przez stronę samorządową. Izby były winione za zbyt restrykcyjne pilnowanie zadłużenia, hamowanie inwestycji czy niejasne interpretacje zasady legalności.

Czytaj też: Kolejny apel o nieposzerzanie kompetencji RIO

Trudna "współpraca" JST i RIO

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do rol: piszesz: "Coraz bardziej zmierzają działania pislamistów w kierunku państwa autorytarnego dyktatury faszystowsko-stalinowskiej". To KŁAMSTWO i poważne posunięcie. Kto kryje się pod ksywką ROL? Dlaczego wstydzi się rodowego nazwiska i fałszywe...go oskarżenia? Dyktaturę faszystowsko-stalinowską przeżyłem. A Ty panie Mądralo? NIE MA DYKTATURY FASZYSTOWSKO-STALINOWSKIEJ ZE STRONY PRAWA! NIE MA DYKTATURY FASZYSTOWSKO-STALINOWSKIEJ ZE STRONY SPRAWIEDLIWOŚCI! Tęsknota prawych ludzi za dobrym prawem i tęsknota prawych ludzi za sprawiedliwością od zawsze BYŁA, JEST i BĘDZIE! Ty Rol - rozpaczliwy utrwalacz, śmierdząca konserwa tego, co już było i nas oszukało! A może chcesz Polski Rząd do unijnego sądu zaskarżyć, aby u Sowy&Przyjaciele ośmiorniczki zajadać i wódeczkę popijać za nasze pieniążki? Podaj swe nazwisko Panie POSLAMISTO, bo Janem Kowalskim z pewnością nie jesteś. rozwiń

Bogdan Sitnicki, 2017-06-12 08:08:52 odpowiedz

Do jestem z rio: a co z gospodarnością i rzetelnością, że tak naiwnie Pana z RIO zapytam. Agata Dąmbska ma oczywiście rację, że to oznacza ograniczenie kompetencji radnych poprzez odebranie radnym decydowania o tym, co jest dla gminy dobre. Spodziewam się, że Pańska RIO poinstruuje gminy ze swojego... terenu, jak rozumie gospodarność, żeby radni nie podejmowali niegospodarnych decyzji, bo zgodnie z ustawą prowadzi działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. rozwiń

Andrzej Dec, 2017-06-09 22:30:56 odpowiedz

Pani Dąbska nie wie o czym mówi, gdyż sejmiki zostały pozbawione wpływu na wybór członków kolegium już w 1999 roku. Nie można zabrać uprawnień komuś kto takich uprawnień nie posiada. Jeśli chodzi o nadzór w zakresie legalności to nie następuje tutaj żadna zmiana. Ustawa rozdziela działalność nadzo...rczą od działalności kontrolnej. Od samego początku - tj. od 1992 r.- w zakresie kontroli oprócz legalności było także kryterium celowości (art. 5 ust. 2)czyli szerzej niż legalność i nikomu to nie przeszkadzało i cały czas było zgodne z konstytucją. rozwiń

jestem z rio, 2017-06-09 14:49:46 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU