PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO na straży samorządowych kompetencji

  • GK    16 maja 2013 - 08:44
RIO na straży samorządowych kompetencji

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie mogą wkraczać w sferę uprawnień wójta, burmistrza, prezydenta lub zarządu powiatu.
Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie, badając uchwały podejmowane przez rady stwierdziło liczne, powtarzające się nieprawidłowości w zakresie ingerencji w kompetencje organów wykonawczych.

Przeważnie chodziło o upoważnianie lub zobowiązywanie wójta, burmistrza, prezydenta lub zarząd powiatu do zawierania umów na powierzenie zadania własnego innej jednostce samorządu terytorialnego.

Kolegium zaznacza, że w myśl. art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą udzielenia pomocy jest umowa, a stosowanie do treści art. 250 tej ustawy to zarząd jednostki samorządu terytorialnego udziela dotacji i zawiera umowę.

Powyższa konkluzja oznacza, że organ stanowiący nie może w tego rodzaju decyzjach zastępować organu wykonawczego. To organ wykonawczy realizuje zadania gminy, powiatu, województwa określone przepisami prawa.

„Sam więc dobór sposobu wykonania zadania jako dobór możliwej do zastosowania kompetencji, w tym umowy w sprawie dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego, przepisy pozostawiają suwerennej decyzji organu wykonawczego" - argumentuje szczecińska RIO.

Jednocześnie izba podkreśla, że zarówno przepisy o samorządzie gminnym (art. 30 ust. 1), jak i powiatowym (art. 32) wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji przyznanych poszczególnym organom, tj. radzie oraz wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi lub zarządowi powiatu.

Organy te są zobowiązane przestrzegać w poszczególnych sprawach swoich kompetencji i wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne z prawem.

Stanowisko takie potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zalicza m.in. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał.

„Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie mogą przekraczać zakresu swoich uprawnień i wkraczać w sferę uprawnień wójta, burmistrza, prezydenta lub zarządu powiatu jako organu upoważnionego do czynności prawnych wynikających z mocy przepisów prawa" - stwierdziła RIO w Szczecinie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.