PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO na straży stabilności funduszu sołeckiego

  • GK    21 maja 2012 - 13:17
RIO na straży stabilności funduszu sołeckiego

Gmina nie może dokonywać w ciągu roku zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu sołeckiego, nawet jeśli przesunięcie środków nie będzie polegało na utworzeniu nowego przedsięwzięcia.
Urząd Miasta i Gminy w Busku – Zdroju zapytał Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, czy może dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu sołeckiego, które będzie polegało na przesunięciu środków finansowych pomiędzy przedsięwzięciami do realizacji na obszarze danego sołectwa na podstawie złożonego wniosku przez sołectwo.

Gmina zaznaczyła, że przesunięcie środków w ramach funduszu nie będzie polegało na utworzeniu nowego przedsięwzięcia.

W związku z tym, gmina Busko – Zdrój chciała wiedzieć, czy może dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu soleckiego, które będą polegały na zmianach dotyczących klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Odpowiadając na pytania gminy Busko-Zdrój, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przypomniała, że według art.4 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek sołectwa, sołtys przekazuje wójtowi ten wniosek w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Izba przyznała, że ustawa o funduszu sołeckim nie reguluje kwestii dotyczącej możliwości dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie w części określającej wydatki funduszu soleckiego oraz nie wskazuje ewentualnego sposobu, w jaki można takiej zmiany dokonać.

Również zmiany przedsięwzięć zgłoszonych zgodnie z ustawą, w tym również poprzez złożenie nowego wniosku w trakcie roku budżetowego, nie są przewidziane przepisami ustawy.

Wobec tego kielecka RIO, wydając decyzję w tej sprawie, powołała się na wyjaśnienia Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z których wynika, że ewentualna zmiana środków funduszu, poza procedurami przewidzianymi ustawą o funduszu sołeckim, może skutkować uznaniem, że dane środki tracą charakter funduszu sołeckiego w znaczeniu ustawy.

Dlatego, zdaniem izby, dokonywanie jakichkolwiek zmian w funduszu sołeckim w trakcie roku budżetowego nie jest możliwe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.