PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO o zadłużeniu samorządów: jest dobrze, ale ryzyko istnieje

  • pt    25 września 2014 - 11:39
RIO o zadłużeniu samorządów: jest dobrze, ale ryzyko istnieje

Główną przyczyną rosnącego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest absorbcja środków z Unii Europejskiej – oceniła Krajowa Rada RIO.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała raport: „Zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty.”

Wynika z niego, że główną przyczyną rosnącego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 – 2013 była absorbcja środków zagranicznych, głównie z Unii Europejskiej.

Czytaj: Najbardziej zadłużone samorządy

Przy czym największa dynamika tego wzrostu przypadła na lata 2008-2011. W latach 2010 – 2011  liczba jednostek, których zadłużenie przekroczyło granicę 60 proc. dochodów wzrosła z 70 do 135. Pod koniec 2012 r. takich samorządów było już jednak tylko 95.

Niezaspokojone potrzeby w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej powodowały, że jednostki samorządowe poszukiwały zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności ze środków budżetu UE, przy czym wymóg wkładu krajowego determinował decyzje o zaciąganiu zobowiązań dłużnych – oceniła RIO.

 Czytaj też: Zatrzymał się licznik komunalnego zadłużenia samorządów

Ze środków europejskich, jako źródeł finansowania podejmowanych przedsięwzięć, korzystały wszystkie objęte kontrolą jednostki samorządu terytorialnego.

Jak pisze Krajowa Rada skala pozyskiwanych środków prowadziła częstokroć do sytuacji, w której jednostki samorządowe zdobywały się w przeciągu dwóch, trzech lat na wysiłek inwestycyjny, który – mając na względzie ich potencjał ekonomiczny i finansowy – powinien być rozłożony na okres dwu lub trzykrotnie dłuższy.

Zdaniem Izby opisana sytuacja wymaga zwiększonej staranności w zakresie działań jednostek samorządu terytorialnego związanych z zaciąganiem długu i jego spłatą.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że wymienione powyżej standardy zachowań wyznaczają jednocześnie istotne obszary ryzyka, w których zaistniało szereg naruszeń i nieprawidłowości.

Pogłębionej refleksji wymagają także dane obrazujące relacje dochodów bieżących i wydatków bieżących, w tym porównanie dynamiki wzrostu wskazanych wartości finansowych, w kontekście wzrostu kwoty długu.

Ujawnione przez izby naruszenia dotyczyły, przede wszystkim:

*niezachowania ustawowo określonego wskaźnika długu;

*finansowania deficytu z niedozwolonych przepisami źródeł;

*nierzetelnego prognozowania i planowania danych finansowych;

*braku monitorowania procesów związanych z wykonaniem budżetu, szczególnie w sytuacji zaplanowanego deficytu;

*dopuszczenia do wystąpienia zobowiązań wymagalnych;

*nierzetelnego prezentowania w sprawozdaniach finansowych(w tym budżetowych) danych dotyczących długu i jego spłaty;

*braku wystarczających procedur kontroli zarządczej w zakresie operacji związanych z zaciąganiem długu i jego spłatą;

*braku należytego monitorowania sytuacji finansowej, w tym poziomu zadłużenia w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.