PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO ponagla skarbników, a nowelizacji wciąż nie ma

  • EM/MAX    4 listopada 2013 - 21:10
RIO ponagla skarbników, a nowelizacji wciąż nie ma

15 listopada upływa termin przedłożenia organom stanowiącym JST oraz regionalnym izbom obrachunkowym projektu uchwały budżetowej oraz WPF na 2014 r.. Tym razem sytuacja jest jednak nadzwyczajna...
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, że projekt uchwały budżetowej na 2014 r. powinien być złożony do RIO wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale organu stanowiącego JST do 15 listopada.

Problem w tym, że skarbnicy mają zgryz, zgodnie z jakim stanem prawnym mają tym razem przedstawić dokumenty.

Sejm ma zdążyć do połowy listopada z wprowadzającą indywidualny wskaźnik zadłużenia nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Chodzi o nowelizację, która zakłada zmiany w art. 243. Artykuł dotyczy indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Czytaj też: Wskaźnik zadłużenia czeka na legalizację

W odpowiedzi na to marszałek woj. warmińsko-mazurskiego oraz wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Jacek Protas powiedział, że samorządowcy powinni pracować nad przygotowaniem uchwał budżetowych w stanie prawnym zaproponowanym przez premiera, czyli zakładających poluzowanie w kwestii deficytu. - Wiem, że skarbnicy się denerwują. Duża liczba samorządów nie mogłaby bez tej zmiany uchwalić budżetów - twierdzi Jacek Protas.

Nie wszyscy są jednak tego zdania, niektórzy samorządowcy uważają, że liczy się obowiązujące prawo - nie projektowane.

Niezależnie od tegorocznego zamieszania RIO przypomina jednak, że opinię izby o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Z kolei opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Ponadto RIO informuje, że na podstawie przyjętej przez samorząd wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany jest przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji BeSTi@.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.