PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO poparła brak absolutorium w Krakowie

  • GK    20 lipca 2012 - 16:35
RIO poparła brak absolutorium w Krakowie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie utrzymała uchwalę Rady Miasta Krakowa o nieudzieleniu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu absolutorium.
 ZAKTUALIZOWANE. Rzecznik RIO w Krakowie Mirosław Legutko powiedział w piątek, że Izba w swojej uchwale wskazała na "nieistotne naruszenia prawa".

"Uważamy, że w przypadku części zarzutów, które radni stawiali w kontekście wykonania budżetu miasta za 2011 r. prezydentowi Krakowa, nie udowodnili oni, że za uchybienia te odpowiada Jacek Majchrowski, ale część zarzutów uznaliśmy za zasadne, dlatego uchwała nie została uchylona" - dodał Legutko.

Jak zaznaczył RIO miała zastrzeżenia co do procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu miasta, ale nie są one na tyle istotne, by przesądzały o nieważności uchwały Rady Miasta.

W posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, na którym rozpatrywana była sprawa absolutorium uczestniczyli m.in. Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider i szef komisji rewizyjnej w Radzie Miasta Sławomir Ptaszkiewicz. "Prezydent i jego reprezentanci złożyli bardzo obszerne wyjaśnienia, dlatego uchwała RIO zostanie przekazana organom miasta po 1 sierpnia, kiedy uzupełnione zostanie jej uzasadnienie" - mówił Legutko.

Rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek powiedziała, że Jacek Majchrowski wypowie się w sprawie decyzji RIO po zapoznaniu się z jej uzasadnieniem.

"Wiemy, że RIO wskazuje na nieistotne naruszenie prawa. Prezydent jest zaskoczony, że za nieistotne naruszenie uznano sytuację, w której decyzję o nieudzieleniu absolutorium podjął najpierw zarząd krakowskiej PO, a w samym klubie radnych w trakcie głosowania w tej sprawie obowiązywała dyscyplina" - zauważyła.

Radni nie udzielili absolutorium Majchrowskiemu, bo uważają, że wykonanie budżetu miasta w 2011 r. należy do najgorszych w ostatnich latach - zarówno planowane dochody, jak i wydatki zrealizowano w niespełna 93 proc.

Szef klubu radnych PO Grzegorz Stawowy powiedział w piątek, że radni Platformy głosowali przeciwko udzieleniu Majchrowskiemu absolutorium, bo wykonanie budżetu było najgorsze w ostatnich latach, a nie dlatego, że celem PO było referendum. "Ono kosztuje i niekoniecznie przyniesie rozstrzygnięcie" - dodał.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia prezydentowi miasta absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania. Uchwałę taką rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

 ----------------------WCZEŚNIEJSZA INFORMACJA-------------------

Według radnych krakowskiej Platformy Obywatelskiej decyzja RIO świadczy o słuszności podjęcia uchwały o nieudzieleniu prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu absolutorium.

Czytaj też: Platforma chce udziału w decyzjach w Krakowie, także personalnych

– Obecna kondycja finansowa miasta jest tak trudna, że nie można było dłużej tolerować istniejącej sytuacji. Formalnie nie ma już przeszkód, aby poddać pod głosowanie uchwałę o przeprowadzeniu referendum, jeśli uznamy je za konieczne w celu ratowania sytuacji miasta – czytamy w komunikacie krakowskiej PO.

Według radnych nietrafione decyzje, niedostateczne działania lub ich brak oraz błędy w zarządzaniu i niskie wykonanie budżetu musiały zostać właściwe ocenione przez RIO.

– Uchwała o nieudzieleniu absolutorium oraz decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej powinny być dla prezydenta Jacka Majchrowskiego sygnałem, że nadszedł najwyższy czas na gruntowne zmiany w sposobie zarządzania miastem – twierdzą radni.

Podkreślają, że teraz najważniejsze jest niezwłoczne podjęcie prac nad wyprowadzeniem Krakowa ze złej sytuacji finansowej oraz znalezienie sposobu na trudne, ale niezbędne reformy miejskich instytucji.

Według PO nowy etap będzie dla miasta lepszy, a sprawniejsze zarządzanie pozwoli w przyszłości uniknąć takich sytuacji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.