PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO potwierdza obawy mazowieckich JST

  • pt    14 października 2013 - 13:56
RIO potwierdza obawy mazowieckich JST

Gdyby Mazowsze nie musiało płacić janosikowego dochodów podatkowych wystarczyłoby realizację wszystkich działań i prowadzone inwestycje – wyliczają mazowieccy samorządowcy.
Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) przeanalizowała wykonanie budżetu województwa mazowieckiego za pierwsze półrocze 2013 roku. Potwierdziły się obawy, o których od początku roku głośno mówią władze województwa – realizacja budżetu w oparciu o tak niestabilne w dobie kryzysu wpływy jak podatki z tytułu CIT, jest praktycznie niemożliwa.

Problemu by nie było gdyby Mazowsze nie musiało płacić janosikowego. Dochodów podatkowych w zupełności wystarcza bowiem na realizację wszystkich działań i prowadzone inwestycje. Brakuje ich właśnie na janosikowe. W przyszłym roku Mazowsze ma oddać 646,5 mln zł.

RIO potwierdza, że w pierwszym półroczu drastycznie spadły dochody podatkowe samorządu województwa, o czym od początku roku alarmują władze województwa. Mniejsze wpływy  do budżetu dotyczą zarówno PIT (podatek od osób fizycznych), jak i CIT ( od firm). W przypadku PIT-u podatnicy wpłacali zaledwie 41,72 proc. planowanej kwoty, a w przypadku CIT – 37,54 proc. zaplanowanej w budżecie sumy.

Spadek wpływów podatkowych to skutek kryzysu, który najsilniej uderza w budżet Mazowsza. Aż 85 proc.  dochodów własnych mazowieckiego to środki z CIT – podatku płaconego przez przedsiębiorców. - Sytuacja pozostałych województw jest stabilniejsza ponieważ stabilizatorem w czasie kryzysu są pewne wpłaty z Mazowsza w postaci janosikowego – przekonuje Marta Milewska rzecznik prasowy mazowieckiego UM.

Konstruując budżet na kolejny rok władze Mazowsza opierają się o wskaźniki przygotowane przez Ministra Finansów, a ujęte w  projekcie ustawy budżetowej. W grudniu zeszłego roku projekt budżetu województwa na 2013 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Dlatego RIO w swojej analizie wskazuje na niższe niż pierwotnie zaplanowano dochody: „(…) Budżet województwa na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu br. przewidywał  plan dochodów w wysokości 2 mld 925 mln 772 tys. Stopień wykonania planowanych dochodów budżetu województwa jest znacznie niższy niż wynikałoby  to z upływu czasu tj. zrealizowano 1 mld 001 mln 997 tys. Co stanowi 34,25 % planu.”

Jak zauważa RIO: „Stopień wykonania planowanych wydatków jest niski tj. wydatkowano  1 mld 39 mln 98 tys., co stanowi 35, 07 % planu.”
RIO odniosła się także do kosztów ponoszonych przez województwo z tytułu zadań zleconych przez administrację rządową.

Również o tym problemie władze województwa informowały stronę rządową, apelując o dostosowanie dotacji do rzeczywistych nakładów.  - Od 2006 r. samorządom województw systematycznie przekazywane są do wykonania różnego typu zadania zlecone z administracji rządowej – informuje rzeczniczka.  - Zgodnie z prawem środki na ich realizację powinny pochodzić od wojewodów. Niestety, przekazywane fundusze jedynie w kilkunastu procentach pokrywają rzeczywiste nakłady samorządu. Tylko w tym roku urząd marszałkowski musiałby na ten cel przeznaczyć z własnego budżetu ok. 7,9 mln zł. Dotacja państwowa przekazana na realizację zadań wynosi bowiem 1,8 mln zł, a rzeczywiste koszty 9,7 mln zł.

RIO argumentuje: „.(…) samorząd  województwa poniósł  ze środków własnych  wydatki w kwocie 4 mln 263 tys. zł na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.” RIO zaznacza, że województwo nie dostało dotacji na cele wskazane  w badanej uchwale.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.