PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO pozwala na przesunięcia

  • RIO    4 października 2011 - 21:29
RIO pozwala na przesunięcia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przyjęło stanowisko dotyczące możliwości dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu sołeckiego.
Jednostka samorządu terytorialnego może dokonywać w ciągu roku zmian w budżecie w zakresie wydatków funduszu sołeckiego polegających na przesunięciu środków międzym przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji na obszarze danego sołectwa na podstawie złożonego wniosku, przy czym nie mogą one prowadzić do utworzenia nowego przedsięwzięcia (nie przewidzianego wcześniej we wniosku).

Zgodnie z pismem Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2010 r. (znak: DAP-WOST-026-5-2/10/DZ) wyłącznie wójtowi (burmistrzowi) przysługuje prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy, na np. wniosek właściwego sołectwa (po podjęciu stosownej uchwały przez zebranie wiejskie). Organem władnym do rozstrzygnięcia o tym, czy zasadne i celowe jest dokonanie zmian w budżecie jest wyłącznie rada gminy.

Ponadto Kolegium stoi na stanowisku, iż sołectwo nie powinno finansować:
- działalności statutowej placówek oświatowych,
- działalności kościołów wyznaniowych,
- działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne lub osoby prawne,
- wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie,
- zakupów alkoholu, papierosów i innych używek.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, przyznane dla danego sołectwa, mogą być
dokonywane wyłącznie w obrębie danego sołectwa na majątku komunalnym. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.