RIO: Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2017 r.

Do 15 listopada zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają czas na przedłożenie organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projektów budżetów na kolejny rok.
RIO: Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2017 r.
Projekt uchwały w sprawie WPF należy przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji BeSTi@.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, że projekty należy przekazywać wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w uchwale organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Jak przypomina RIO, opinię, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawi swoję opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST.
Samorządy mają obowiązek przedstawić także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

RIO przypomina, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji BeSTi@.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU