PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO: Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2017 r.

  • pt    28 października 2016 - 08:45
RIO: Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2017 r.
Projekt uchwały w sprawie WPF należy przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji BeSTi@.

Do 15 listopada zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają czas na przedłożenie organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej projektów budżetów na kolejny rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, że projekty należy przekazywać wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami określonymi w uchwale organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Jak przypomina RIO, opinię, zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Regionalna izba obrachunkowa na podstawie projektu uchwały budżetowej przedstawi swoję opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST.
Samorządy mają obowiązek przedstawić także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

RIO przypomina, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji BeSTi@.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.